S'han trobat 23 cursos
Mindfulness
El mindfulness, o la capacitat de prendre consciència del moment present, és una de les tècniques més exitoses per a la gestió de l'estrés i la millora de les relacions interpersonals dels últims anys en tots els àmbits professionals: des de l'alta direcció fins al sector educatiu, passant per departaments de recursos humans.  A través de  tècniques de concentració i relaxació, el mindfulness treballa la introspecció per ajudar-nos a lluitar contra l'estrès, alliberar-nos de problemes irrellevants i desengoixar-nos per un futur que encara no ha arribat. Objectius:  * Augmentar els nivells de consciència per contribuir a gestionar millor el canvi, optimitzar la presa de decisions, gestionar les crisis i desafiaments del dia a dia; * Obtenir millor benestar personal * Millorar el rendiment personal i professional Continguts: * Consciència emocional: aprendre a relaxar-se i deixar-se anar * Com fer una relaxació corporal i aprendre a meditar en la vida quotidiana * Identificar els teus estressos i superar-los * Identificar les teves emocions i aprendre a gestionar-les. La consciència plena i la gestió de l'estrés. * Com para el teu cap * Actuar en comptes de reaccionar: aprendre a gestionar el conflicte * Comunicar-te de manera assertiva * Tècniques d'assertivitat * L'estrès i la gestió del temps * Gestiona el temps de forma eficaç * Els lladres de temps: imprevistos, distraccions, interrupcions * Aprendre a optimitzar la presa de decisions * Aprendre a veure altres perspectives * Com disminuir els judicis i les expectatives

-

30h

Talladell 7-9 baixos, Tàrrega

Ocupacional

Subvencionat

Mindfulness

Ofert per: NEW SCHOOL
Operacions Auxiliars de serveis administratius i generals
Aquest Certificat de Professionalitat et servirà per a qualsevol sector i tipus d’empresa o organització. La gestió administrativa requereix d’atenció al detall, rigor i discreció ja que implica tractar informació important i confidencial de l’empresa. També és el nexe i punt de suport d’altres departaments de l’empresa. Les tasques habituals són gestió i arxiu de documents, atenció telefònica, atenció al client, gestió de la correspondència, Apendràs a: - Realitzar i integrar operacions administratives bàsiques. - Gestionar i organitzar arxius digitals o impresos. - Gestionar informació entre diferents agents de l'organització. Atendre el client al telèfon i al taulell. - Entrar i verificar dades amb eficàcia. Continguts del curs: - MF Tècniques administratives bàsiques d'oficina - Organització empresarial i de recursos humans (30h) - Gestió auxiliar de la correspondència i la paqueteria a l'empresa (30h) - Gestió auxiliar de documentació econòmico-administrativa i comercial (90h) - MF Operacions bàsiques de comunicació - Comunicació en les relacions professionals (50h) - Comunicació oral i escrita a l'empresa (70h) - MF Reproducció i arxiu - Gestió auxiliar d'arxiu en suport convencional o informàtic (60h) - Gestió auxiliar de reproducció en suport convencional o informàtic (60h) Sortides professionals: - Auxiliar d'oficina - Recepcionista - Teleoperador / telefonista - Auxiliars d'arxiu

-

430h

Talladell 7-9 baixos, Tàrrega

Ocupacional

Subvencionat

Operacions auxiliars de serveis administratius i generals

Ofert per: NEW SCHOOL
C.P. Atenció al client, consumidor i usuari
Aquest Certificat de Professionalitat et prepara per poder realitzar tasques d'orientació, informació i atenció al client tant en el sector privat com en el sector públic. Adquiriràs les habilitats i coneixements clau per desenvolupar una tasca essencial en qualsevol empresa o entitat, tant des del punt de vista del màrqueting, com del control de la qualitat i del compliment de la normativa en matèria de Consum. Si busques una formació que et capaciti per a l'organització de processos de gestió de la qualitat i atenció al client que tingui continguts d'administratiu, ofimàtica i anglès, aquest és el teu Certificat de Professionalitat.  Apendràs a: - Organitzar un sistema d'atenció al client eficaç per a qualsevol empresa - Gestionar queixes i reclamacions d'acord a la normativa de Consum - Gestionar sistemes d'informació i bases de dades per a una millor relació amb el client Continguts: - MF Informació i atenció al client, consumidor i usuari * Gestió de l'atenció al client / consumidor (60h) * Tècniques d'informació i atenció al client / consumidor (60h) - MF Gestió de queixes i reclamacions en matèria de consum (90h) - MF Organització d'un sistema d'informaicó de consum * Sistemes d'informació i bases de dades en consum (60h) * Documentació i informes en consum (60h) - MF Anglès professional per a activitats comercials (90h) Sortides professionals: - Encarregats/des de l'àrea d'atenció al client en comerç i empresa - Administratius/ves amb tasques d'atenció al públic  - Tècnics/ques en consum - Tècnic/a d'informació / atenció al client en empreses - Tècnic/a en consum de les oficines d'informació al consumidor de les administracions públiques - Tècnic en consum de les cooperatives de consum

13 places disponibles

460h

Talladell 7-9 baixos, Tàrrega

Ocupacional

Subvencionat

Atenció al client, consumidor i usuari

Ofert per: NEW SCHOOL
Anglès B.2.A
Curs d’anglès general que et permetrà consolidar el nivell B2 del Marc Comú Europeu i acreditar-lo amb un certificat oficial.  Amb un enfocament oral i participatiu, treballaràs les quatre habilitats, consolidant la base gramatical que et permetrà avançar progressivament. Amb el nivell B2 assoliràs les competències següents: - Entendre les idees principals d'un text complex i abstracte en llenguatge estàndard - Entendre fins al detall d'una conversa en llenguatge estàndard - Argumentar detalladament i relacionant idees complexes  - Fer una presentació sobre un tema general o específic avaluant pros i contres - Resumir informació i arguments de diverses fonts com ara articles o informes, debats, presentacions, etc. - Escriure cartes formals o estàndard demanant informació, posant reclamacions, fent una oferta... Continguts de llenguatge funcional: - Making polite enquiries - Giving and responding to opinions - Describing procedures - Suggesting ideas - Handling an awkward situation - Reporting an incident - Persuading  - Adding emphasis Aquest curs s'impartirà per Aula Virtual. L'aula virtual són classes amb professor/a en directe en l'horari especificat a través de vídeoconferència. Es treballa amb llibre de l’alumne, que garanteix un progrés ordenat de les estructures gramaticals i el vocabulari per consolidar la base i assolir progressivament els diferents nivells del Marc Comú Europeu.

-

60h

Talladell 7-9 baixos, Tàrrega

Ocupacional

Subvencionat

Anglès B.2.A.

Ofert per: NEW SCHOOL
Actualització en cures auxiliars d'infermeria
Curs d'actualització de coneixements en infermeria tant per professionals de l'àmbit sociosanitari en residències i llars d'avis, com en l'àmbit hospitalari i altres institucions sanitàries.  Segons l'Organització Mundial de la Salut, les infeccions nosocomials (en àmbit institucional) són una de les primeres causes de mort a Espanya i moltes es podrien evitar amb la millor aplicació de protocols higiènics. El coneixement actualitzat i rigorós de com aplicar aquests protocols per part dels professionals sanitaris és essencial per a la cura de les persones dependents.    Apendràs a: - Humanitzar el tracte amb la persona atesa - Identificar millor i més aviat les necessitats de la persona atesa  Continguts del curs: - Introducció - Concepte Assistencial - Comunicació eficaç - Higiene i confort del pacient - Higiene del pacient autònom - Higiene del pacient enllitat - Prevenció de nafres - Cures auxiliars de catéters, sondes i drenatges - Actualització dels procediments - Evitar complicacions - Disminuir riscs - Cures auxiliars en l'administració de medicació - Presentació de les formes farmacològiques -La via oral -La via enteral -La via tòpica - Cures autiliars en la nutrició - Nutrició oral - Nutrició enteral - Intervenció de l'auxiliar en la prevenció de la infecció nosocomial - Recordatori històric - Concepte d'infecció nosocomial - Infecció urinària - Infecció quirúrgica - Batericèmia - Infecció respiratòria - Neteja, desinfecció i esterilització - Precaucions estàndards - Aïllaments hospitalaris - El pacient pluripatològic - Valoració cariològica - Valoració respiratòria - Valoració neurològica - Valoració digestiva - Valoració traumatològica - Cures auxiliars al final de la vida - El malalt terminal   Aquest curs forma part de l'itinerari de Serveis sanitaris que et permet completar i complementar coneixements.

-

30h

Talladell 7-9 baixos, Tàrrega

Ocupacional

Subvencionat

ACTUALITZACIÓ EN CURES AUXILIARS D INFERMERIA

Ofert per: NEW SCHOOL

®Copyright 2022 - Organització Empresarial Catalana de la Formació