MOTIVACCIÓ

Motivacció Formació és un centre de formació per treballadors i aturats i Agència de Col·locació que té com a propòsit proporcionar formació de qualitat, útil, flexible i innovadora al teixit econòmic del nostre entorn. El nostre objectiu és afavorir la formació al llarg de la vida de les persones treballadores, per millorar-ne el desenvolupament professional i el creixement personal, per proporcionar als treballadors els coneixements i les pràctiques adequades a les necessitats de les empreses, contribuint així a la millora de la productivitat i competitivitat. Igualment, volem donar resposta a les persones que actualment es troben en situació d’atur a través de la qualificació professional i l’adopció d’una actitud positiva i pro-activa per afavorir-ne la inserció laboral efectiva. En els projectes formatius ocupacionals oferim als alumnes la possibilitat de fer practiques a empreses i la incorporació al mercat laboral. Tots els nostres formadors són professionals amb experiència contrastada i una trajectòria professional relacionada amb la matèria que imparteixen. Tramitem la bonificació de la formació per treballadors a la Seguretat Social i sol·licitem les ajudes públiques existents per desenvolupar la formació per l’ocupació i contínua, amb la finalitat que la formació tingui un cost zero per a empreses, treballadors i aturats. Som entitat acreditada com a Agencia de Col·locació i Empresa de Recol·locació, una eina imprescindible per respondre a les necessitats de les empreses i els alumnes que formen part de projectes formatius al nostre centre.

Veure més