Habilitats i eines per la millora professional


Curs ofert per:


Pendent de convocatòria

30h

Barcelona, Barcelona

-

Contínua transversal

Habilitats i eines per la millora professional

Objectius:


Objectius generals: - Entendre el nou paradigma laboral i el que es demana als professionals. - Acompanyar als professionals a reubicar-se professionalment - Adquirir habilitats per tornar a situar-nos dins el mercat laboral - Adquirir eines i coneixements per la cerca de feina - Guanyar en autoconfiança per buscar feina. Objectius específics: - Treballar habilitats indispensables per la cerca de feina - Autoconeixement de les fortaleses i àrees de millora individuals - Adaptació al nou entorn laboral. Noves competències a assolir. - Xarxa de contactes. - Actualitzar el C.V. i les xarxes socials professionals.

Temari:


1. El nou entorn laboral 1.1. Evolució cap al nou paradigma laboral. Entorn V.U.C.A. 1.2. La nova demanda de professionals per part de les empreses. 1.3. Noves modalitats de treball. 1.4. El professional Know-mad i les seves habilitats. 1.5. L´"H.A.A." . Habilitats, actituds i aptituds necessàries pel professional actual i futur. 2. Noves perspectives laborals 2.1. Indagació sobre la demanda de professionals en el nostre sector en concret. 2.2. Estudi entre la nostra situació actual i la desitjada. el match professional. 2.3. Definició del nostre objectiu professional. 2.4. Pla d´actuació. 3. Autocoaching. Validació de les nostres competències 3.1. Experiència anterior. Posar-la en valor pels nous temps 3.2. L´acceptació induvial i col·lectiva al canvi. 3.3. Intel·ligència Emocional. Hàbits que ens ajudaran a fer el camí. 3.4. Les emocions en tot el procés de la cerca de feina. El paper fonamental de la seva gestió. 3.5. L´Autoconfiança i l´Autoestima. 3.6. D.A.F.O. personal 4. Ampliar Xarxa de Contactes. Networking 4.1. Importància d´ampliar la xarxa de contactes professionals i com fer-ho. 4.2. Offline i Online 4.3. ¿Com conèixer professionals del meu sector? 4.4. La meva marca personal. 4.5. Habilitats de Comunicació Interpersonals i Intrapersonals per generar confiança i credibilitat. 5. Visibilitat. Entrevista i Xarxes. 5.1. Com fer el meu CV més atractiu pels reclutadors. Eines i feedback. 5.2. Canals per anar a buscar feina. Webs, xarxes... 5.3. El meu elevator Pitch en funció de cada entrevista. 5.4. L´Entrevista de feina: Eines per afrontar-la amb èxit. 5.5. El perfil de Linkedin: Aconseguir un perfil de 10 i saber-hi interactuar. 5.6. Altres xarxes socials professionals.

Horari:

Grup A

4/9/21 - 5/3/21

15 places disponibles


dl.09:00 - 12:00

Certificats del centre:


Reserva ja la teva plaça!

Posa’t en contacte amb el centre i ells realitzaran la inscripció per tu. També pots inscriure’t directament a través de les aplicacions.Descarrega't l'aplicació

Per Android o iOS


Comparteix aquest curs


Altres cursos de Acra:

Al·lergies i intolerancies alimentaries

Barcelona, Barcelona

20h

Acompanyament durant el proces de dol

Barcelona, Barcelona

20h

Community manager

Barcelona, Barcelona

50h

Conduccio de reunions

Barcelona, Barcelona

20h

Atencio a la gent gran a les residencies per covid-19

Barcelona, Barcelona

15h

Coordinacio i gestio del voluntariat a les entitats d?economia social

Barcelona, Barcelona

20h

Control de temps i productivitat

Barcelona, Barcelona

30h

Eines de coaching nivell 1

Barcelona, Barcelona

30h

Eines de coaching nivell 2

Barcelona, Barcelona

30h

Comunicacio augmentatitva en persones amb discapacitat

Barcelona, Barcelona

25h

Eines per a la mediacio

Barcelona, Barcelona

30h

Ergonomia i higiene postural

Barcelona, Barcelona

30h

Gestio de l'estres

Barcelona, Barcelona

20h

Formacio de formadors

Barcelona, Barcelona

40h

Cures auxiliars d'infermeria en geriatria

Barcelona, Barcelona

20h

Habilitats de comunicacio

Barcelona, Barcelona

30h

Cures auxiliars d'infermeria en pacients amb risc de lesions cutanies

Barcelona, Barcelona

20h

Gestio de recursos humans

Barcelona, Barcelona

60h

Intel?ligencia emocional

Barcelona, Barcelona

30h

Introduccio al lean manufacturing

Barcelona, Barcelona

30h

Personal branding

Barcelona, Barcelona

30h

Mindfulness

Barcelona, Barcelona

30h

Malalts terminals i cures pal?liatives

Barcelona, Barcelona

25h

Neurolideratge

Barcelona, Barcelona

30h

Neurociencia i creativitat

Barcelona, Barcelona

15h

Resolucio de conflictes

Barcelona, Barcelona

30h

Reduint petjada: mesures per promoure el consum responsable.

Barcelona, Barcelona

8h

Tecniques de negociacio

Barcelona, Barcelona

30h

Serveis assistencials en salut mental

Barcelona, Barcelona

40h

Sistemes appcc avancat

Barcelona, Barcelona

10h

Trastorns en la deglucio i disfagia

Barcelona, Barcelona

15h

Reserva ja la teva plaça!

Posa’t en contacte amb el centre i ells realitzaran la inscripció per tu. També pots inscriure’t directament a través de les aplicacions.


®Copyright 2021 - Organització Empresarial Catalana de la Formació