Anglès B.1.A


Curs ofert per:


Pendent de convocatòria

60h

Aula Virtual, Terrassa

-

Transversal (PT)

Anglès B.1.A.

Curs subvencionat d'anglès B.1.A. Posaràs les bases per adquirir el nivell B1 amb el que podràs mantenir una activitat comunicativa en qualsevol àmbit de la vida quotidiana.

Dirigit a:


Va dirigit majoritàriament a treballadors ocupats, encara que també permet la participació de treballadors en situació de desocupació

Objectius:


Utilizar el idioma con cierta seguridad y flexibilidad, receptiva y productivamente, tanto en forma hablada como escrita, así como para mediar entre hablantes de distintas lenguas, en situaciones cotidianas y menos corrientes que requieran comprender y producir textos en una variedad de lengua estándar, con estructuras habituales y un repertorio léxico común no muy idiomático, y que versen sobre temas generales, cotidianos o de interés personal.

Temari:


Funcions comunicatives Intercanviar informació personal; Descriure persones: personalitat i aspecte físic; Descriure una imatge; Explicar un problema en un hotel; Narrar una història en el passat; Fer servir el telèfon; Quedar amb amics; Parafrasejar; Reclamar en un restaurant; Fer comparacions; Realitzar compres; Fer i respondre a prediccions. Vocabulari Patrons de verbs freqüents; La roba; Preposicions de lloc i temps; Les vacances; L'aeroport; Verbs amb preposicions; Expressions per parafrasejar: like, for example... ;Feines de la casa: make o do; Anar a comprar; Adjectius acabats en -ing i -ed; Expressions de temps: spend time, waste time; Descriure una ciutat; El cos i la salut; Antònims de verbs freqüents; Verb + back. Gramàtica Ordre de paraules en preguntes; Present simple / continu contrast; Passat simple: verbs regulars i irregulars;Passat simple vs. passat continu; Preguntes sense i amb verbs auxiliars; So, because, but, although; (be) going to; Present continu (futur) ; Frases de relatiu amb who, which, where; Present perfecte + yet, just, already; Present perfecte vs. passat simple; Something, anything, nothing; Comparatius; as..as / less..than; Superlatius: + ever + present perfecte; Quantificadors: too, not enough; will - predicció en el futur; will - promeses, ofertes, decisions espontànies.

Horari:

Certificats del centre:


Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.Descarrega't l'aplicació

Per Android o iOS


Comparteix aquest curs


Altres cursos de FIAC Formació:

Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.


®Copyright 2022 - Organització Empresarial Catalana de la Formació