Plataformes e-learning


Curs ofert per:


Pendent de convocatòria

30h

Santa Coloma De Gramenet, Santa Coloma De Gramenet

-

Sectorial (PS)

Plataformes e-learning

Objectius:


Objectiu general: - Adquirir els coneixements suficients per navegar en plataformes e-learning, tant des del punt de vista d'alumne com des del punt de vista del professor i administrador. Objectius específics: - Contextualitzar la formació E-learning en l'actualitat, fer balanç de la implantació de les Tics en educació, així com analitzar els conceptes bàsics. - Determinar els elements que conformen un sistema E-learning i comprendre la importància que adquireix cadascun d'ells. - Identificar i manejar els factors psicopedagògics dels entorns virtuals, així com les característiques més rellevants de l'aprenentatge adult i comprendre com aquestes influeixen en les solucionis e-learning. - Analitzar els aspectes més rellevants en planificar un procés d'ensenyament-aprenentatge i identificar els principals obstacles a superar per a l'engegada d'una solució e-learning. - Analitzar les competències que els/as tutors/as han de posseir per delimitar un perfil que abasti més els coneixements i identificar els diferents papers que han d'exercir mitjançant l'ocupació de diverses estratègies. - Determinar com s'avalua a l'alumnat en un curs e-learning, quin característiques han de complir els exercicis d'avaluació i quines activitats se solen utilitzar. - Analitzar els avantatges i limitacions dels estàndards i determinar aquells que són més utilitzats en l'actualitat. - Analitzar les influències de les Tics, els models d'e-learning i avaluar l'impacte que produeix l'e-learning. - Utilitzar els diferents tipus de continguts que es puguin necessitar, a més de les claus per dissenyar-los de manera adequada. - Identificar els diferents elements d'un curs on-line, els models instructius i la valoració econòmica d'un projecte e-learning. - Analitzar el significat de plataforma de teleformació i els diferents perfils d'accés que hi ha. - Concretar aquells factors que orienten l'elecció d'una plataforma determinada i els seus principals indicadors de qualitat, per manejar els serveis i eines que es poden incorporar. - Determinar la importància de les eines de gestió i de les d'autor, i manejar una mica més una eina de treball col·laboratiu que cobra força en l'actualitat: la videoconferència. - Determinar els principals avantatges i inconvenients de cada tipus de plataforma. - Comprendre la importància dels nous dispositius mòbils per a l'e-learning, i repassar les eines que aporta l'e-learning 2.0. - Determinar els requisits que ha de complir la formació duta a terme en les empreses, les fonts de les quals s'enriqueix el departament de formació i els recursos.

Temari:


1. Introducció a l’E-learning 1.1. Context 1.2. Les Tics en Educació 1.3. Conceptes bàsics 1.4. Orígens i evolució 1.5. Objectius d'un sistema d'-e-learning 1.6. Avantatges i inconvenients de l'e-learning 1.7. Variables que justifiquen l'ús de l'e-learning 2. Elements que conformen un sistema d’E-learning 2.1. Introducció 2.2. Plataforma tecnològica 2.3. Contingut multimèdia 2.4. Serveis 3. Aspectes psicològics i pedagògics en els entorns educatius virtuals 3.1. Factors pedagògics, canviant paradigmes 3.2. Models pedagògics i teories de l'aprenentatge 3.3. Aprenentatge en e-learning 3.4. Requisits pedagògics de les solucionis e-learning 4. Planificació de la formació 4.1. Programació del procés d'ensenyament-aprenentatge en e-learning 4.2. Engegada d'una solució e-learning 4.3. Obstacles per a la implementació d'una solució e-learning 5. La teletutorització 5.1. La teletutorització 5.2. El teletutor 5.3. L'acció tutorial en e-learning 6. L'avaluació de la formació 6.1. Avaluació de la formació. Conceptes generals 6.2. Avaluació de programes de formació 6.3. Avaluació de l'estudiant en modalitat e-learning 6.4. Els instruments de l'avaluació formativa

Horari:

Grup A

Pendent de convocatòria


Inscriu-te ara per reservar la teva plaça.


El centre t'avisarà quan estigui disponible.

Certificats del centre:


Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.Descarrega't l'aplicació

Per Android o iOS


Comparteix aquest curs


Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.


®Copyright 2022 - Organització Empresarial Catalana de la Formació