Educació inclusiva: dislèxia


Curs ofert per:


Pendent de convocatòria

20h

Antoni de Bofarull, 17, Reus

-

Sectorial (PS)

Educació Inclusiva: dislèxia

Objectius:


Objectiu general: - Dotar als professionals d'elements que permetin el treball efectiu a l'aula amb alumnes amb dislèxia. Objectius específics: - Conèixer i reflexionar sobre les dificultats d’aprenentatge que tenen els alumnes dislèxics i aplicar estratègies d’intervenció a l’aula per tal de millorar el procés d’aprenentatge dels alumnes amb aquest tipus de problemàtica. - Reconèixer el concepte de dislèxia i diferenciar-lo d’altres de simila, conèixer el concepte des del punt de vista teòric i descriure els conceptes de dislèxia, disgrafia i disortografia. - Informar sobre les diverses formes d’identificar els estudiants amb dislèxia en els diferents rangs d’edat: reconèixer les característiques denen dislèxic. - Efectuar un bon diagnòstic mitjançant el reconeixement de les principals característiques que presenta el nen dislèxic. - Dotar de recursos als professors per donar suport als estudiants amb dislèxia a l’aula. - Aplicar els mitjans adequats per tal d’afavorir l’aprenentatge dels nens dislèa - Reconèixer les noves tècniques d’intervenció per tractar les dificultats de la lectoescriptura.

Temari:


1. Concepte de dislèxia. 1.1. Concepte de dislèxia, disgrafia i disortografia 1.2. Bases neurològiques dels trastorns d’aprenentatge en la lectoescriptura i càlcul (LEC) 2. Característiques del nen dislèxic. 2.1. Història familiar de problemes dislèxics (pares, germans, altres familiars) 2.2. Retard a aprendre a parlar amb claredat 2.3. Confusions en la pronunciació de paraules que s'assemblen per la seva fonètica 2.4. Nens fins a 9 anys. Particular dificultat per a aprendre a llegir i escriure 2.5. Nens entre 9 i 12 anys. Continus errors en lectura, llacunes en comprensió lectora. 2.6. Nens majors de 12 anys. Tendència a l'escriptura descurada, desordenada, en ocasions incomprensible. 3. Diagnòstic de la dislèxia. 3.1. Detecció de la dislèxia: símptomes. 3.2. Identificació, avaluació i diagnòstic dels trastorns d’aprenentatge de LEC 3.3. Avaluació global i interdisciplinària. 3.4. Informe especialitzat. 4. Intervenció en dislèxia. 4.1. Dificultats d’aprenentatge i mètodes pràctics a aplicar 4.2. Dificultats d’aprenentatge i atenció precoç 4.3. Recursos dins de l’aula 4.4. Recursos d’internet 4.5. Estudi de casos 4.6. Endarreriment del llenguatge 4.7. Trastorns de LEC 4.8. Atenció precoç dels trastorns de LEC 4.9. Recursos d’Internet 4.10. Estudis de casos 5. El paper dels pares en el tractament de la dislèxia. 5.1. La família com a element de suport emocional i social 5.2. Desenvolupament de l’autoestima.

Horari:

Certificats del centre:


Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.Descarrega't l'aplicació

Per Android o iOS


Comparteix aquest curs


Altres cursos de MOTIVACCIÓ:

Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics

Antoni de Bofarull, 17, Reus

370h

Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines

Antoni de Bofarull, 17, Reus

750h

MINDFULNESS

Antoni de Bofarull, 17, Reus

30h

Creació i manteniment de pàgines web (bàsic)

Antoni de Bofarull, 17, Reus

60h

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Antoni de Bofarull, 17, Reus

30h

Creació i manteniment de pàgines web (Avançat)

Antoni de Bofarull, 17, Reus

60h

COMPTABILITAT AVANÇADA

Antoni de Bofarull, 17, Reus

60h

MF1444 Impartició i Tutorització d'accions formatives per a l'ocupació

Antoni de Bofarull, 17, Reus

100h

MF1019 Suport Psicosocial - CP Atenció Sociosanitaria

Antoni de Bofarull, 17, Reus

130h

PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜISTICA

Antoni de Bofarull, 17, Reus

30h

MF1445 Avaluació del procés d'ensenyament en formació professional per a l'ocupació

Antoni de Bofarull, 17, Reus

60h

ANALITICA WEB I PLA DE MÀRKETING DIGITAL

Antoni de Bofarull, 17, Reus

50h

COMPTABILITAT BÀSICA

Antoni de Bofarull, 17, Reus

60h

SSCE0110_MF1446 Orientació laboral i promoció de la qualitat

Antoni de Bofarull, 17, Reus

30h

HABILITATS DE COMUNICACIÓ

Antoni de Bofarull, 17, Reus

30h

Gestió de la cyberseguretat en l’entorn del teletreball

Antoni de Bofarull, 17, Reus

20h

ANGLÈS A1A

Antoni de Bofarull, 17, Reus

75h

Comerç electrònic i botiga virtual

Antoni de Bofarull, 17, Reus

45h

Ssce0110_mf1444 impartició i tutorització d'accions formatives per a l'ocupació

Antoni de Bofarull, 17, Reus

100h

Sscs0208_mf1017 intervenció en l'atenció higienicoalimentària en institucions

Antoni de Bofarull, 17, Reus

70h

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Antoni de Bofarull, 17, Reus

30h

Programació neurolingüística

Antoni de Bofarull, 17, Reus

30h

Neurolideratge

Antoni de Bofarull, 17, Reus

30h

Personal branding

Antoni de Bofarull, 17, Reus

30h

Aparadorisme

Antoni de Bofarull, 17, Reus

35h

ANGLES B2B

Antoni de Bofarull, 17, Reus

60h

Habilitats de comunicació

Antoni de Bofarull, 17, Reus

30h

Intel·ligència emocional

Antoni de Bofarull, 17, Reus

30h

ANGLÈS B2C

Antoni de Bofarull, 17, Reus

60h

COMMUNITY MANAGER

Antoni de Bofarull, 17, Reus

50h

Intel·ligencia emocional

Antoni de Bofarull, 17, Reus

30h

Personal branding

Antoni de Bofarull, 17, Reus

30h

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ (C4/ACTIC). Nivell mitjà

Antoni de Bofarull, 17, Reus

30h

ANGLÈS B2D

Antoni de Bofarull, 17, Reus

60h

Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.


®Copyright 2022 - Organització Empresarial Catalana de la Formació