Anglès b.2.b.


Curs ofert per:


Pendent de convocatòria

60h

Cr/De La Jota 73, Barcelona

-

Transversal (PT)

Anglès B.2.B.

Dirigit a:


Va dirigit majoritàriament a treballadors ocupats, encara que també permet la participació de treballadors en situació de desocupació

Objectius:


Capacitar al alumnado para utilizar el idioma con soltura y eficacia en situaciones habituales y más específicas que requieran comprender, producir y tratar textos orales y escritos, conceptual y lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar, con un repertorio léxico amplio aunque no muy idiomático, y que versen sobre temas generales, actuales o propios del campo de especialización del hablante.

Temari:


Funcions comunicatives Especular sobre el passat; Expressar preferències; Descriure una foto; Expressar acord i desacord; Fer una presentació. Vocabulari La música; Somni; Verbs fàcilment confosos; El cos; Crim i càstig; Els mitjans de comunicació; Negoci i la publicitat; Formació de paraules amb prefixos i sufixos; Ciència; Col·locació - parells de paraules. Gramàtica Gerundis i infinitius; used to , be used to, get used to; Verbs modals (per parlar del passat) ; Verbs del sentiments; La veu passiva; Verbs en l'estil indirecte; Clàusules de contrast i propòsit; whatever, whenever, etc. ; Substantius incomptables i plurals; Quantific.

Horari:

Grup A

Pendent de convocatòria


Inscriu-te ara per reservar la teva plaça.


El centre t'avisarà quan estigui disponible.

Certificats del centre:


Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.Descarrega't l'aplicació

Per Android o iOS


Comparteix aquest curs


Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.


®Copyright 2022 - Organització Empresarial Catalana de la Formació