Angles c.2.c


Curs ofert per:


Pendent de convocatòria

60h

Barcelona, Barcelona

-

Contínua transversal

Anglès C.2.C

Objectius:


Objectius generals: - Llegir i escriure textos de qualsevol tipus i sobre qualsevol tema. - Expressar opinions i emocions amb matisos i amb participació activa en qualsevol entorn acadèmic o professional. - Relacionar-se amb parlants nadius amb un grau suficient de fluïdesa i naturalitat de manera que la comunicació es realitzi sense esforç per part de cap dels interlocutors. - Utilitzar i combinar amb fluïdesa construccions gramaticals complexes com temps verbals, oracions condicionals desitjos, i preferències en diversos contextos. Objectius específics: - Comprendre qualsevol tipus de registre tant en converses presencials com en discursos retransmesos. - Produir missatges clars, fluids i ben estructurats. - Posseir un bon domini del llenguatge sostingut, i ser conscient dels nivells connotatius del significat. - Participar amb confiança en debats i discussions de contingut complex. - Comprendre i interpretar gran varietat de formes de llengua escrita, amb molt girs col·loquials, apreciant distincions d'estil i significat. - Escriure textos complexos amb claredat i fluïdesa, amb un estil apropiat i eficaç, així com amb una estructura lògica. - Utilitzar amb major domini una gamma més àmplia de vocabulari complex sobretot a nivell d'expressions idiomàtiques, metàfores, phrasal verbs i descripcions més elaborades. - Transmetre amb precisió matisos subtils de significat utilitzant un àmplia sèrie de procediments de modificació. - Escriure cartes formals, propostes i crítiques d'entre 300-350 paraules.

Temari:


1. ATTITUDES AND BELIEFS 1.1. Video lesson: Daily dilemmas 1.2. Definite, indefinite and zero article 1.3. Reading: Morals in society 1.4. Nouns and noun suffixes 1.5. Collocations: say, speak, talk and tell 1.6. Vocabulary: lifestyles 1.7. Speaking 1.8. Phrasal verbs 1.9. Idioms: emotions 1.10. Writing an essay 2. SCIENCE AND PROGRESS 2.1. Listening: Building development 2.2. Pronouns and determiners 2.3. Reading: New IT's 2.4. Position of adjectives and adverbs 2.5. Collocations: intensifying and softening adverbs 2.6. Vocabulary: development and technology 2.7. Speaking 2.8. Phrasal verbs 2.9. Idioms: similes 2.10. Writing an article 3. PUBLICITY 3.1. Listening: English as a foreign national language 3.2. Verbs and objects 3.3. Reading: Innovation in advertising 3.4. Advanced verb tenses 3.5. Collocations: make 3.6. Vocabulary: media and marketing 3.7. Speaking 3.8. Phrasal verbs 3.9. Idioms: Headlines 3.10. Writing a review 4. OCCUPATIONS 4.1. Video lesson: Happiness at work 4.2. Use of modal verbs 4.3. Reading: The annoying routine 4.4. Conditional and subjunctive tenses 4.5. Collocations: work 4.6. Vocabulary: Career and work 4.7. Speaking 4.8. Phrasal verbs 4.9. Idioms: jokes 4.10. Writing a report 5. ECONOMY AND MARKETS 5.1. Listening: Shopaholics 5.2. Contrast and concession connectors 5.3. Reading: Family resources 5.4. Relative clauses 5.5. Collocations: finances 5.6. Vocabulary: business and finance 5.7. Speaking 5.8. Phrasal verbs 5.9. Idioms: binomial pairs 5.10. Writing an article 6. ETHICS AND REGULATIONS 6.1. Video lesson: Sources of law 6.2. Reported speech 6.3. Reading: Best advisor in town 6.4. Passive voice 6.5. Collocations: authority 6.6. Vocabulary: crime and punishment 6.7. Speaking 6.8. Phrasal verbs 6.9. Idioms: proverbs 6.10. Writing a letter

Horari:

Grup A

Pendent de convocatòria


Inscriu-te ara per reservar la teva plaça.


El centre t'avisarà quan estigui disponible.

Grup B

Pendent de convocatòria


Inscriu-te ara per reservar la teva plaça.


El centre t'avisarà quan estigui disponible.

Certificats del centre:


Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.Descarrega't l'aplicació

Per Android o iOS


Comparteix aquest curs


Altres cursos de Foment Formacio:

Advanced english conversation (per a participants acreditats b2 i c1)

Barcelona, Barcelona

40h

Adgd0308_mf0973 enregistrament de dades

Barcelona, Barcelona

90h

Al·lergies i intolerancies alimentaries

Barcelona, Barcelona

20h

Adgd0308_mf0976 operacions administratives comercials

Barcelona, Barcelona

160h

Alemany a.1.a.

Barcelona, Barcelona

75h

Adgd0308_mf0979 gestio operativa de tresoreria

Barcelona, Barcelona

90h

Adgd0308_mf0980 gestio auxiliar de personal

Barcelona, Barcelona

90h

Adgd0308_mf0981 registres comptables

Barcelona, Barcelona

120h

Adgd0308_mp0111 modul de practiques professionals no laborals d''activitats de gestio administrativa'

Barcelona, Barcelona

80h

Adobe indesign i

Barcelona, Barcelona

50h

Angles a.1.a.

Barcelona, Barcelona

75h

Angles a.2.a.

Barcelona, Barcelona

75h

Angles b.1.b.

Barcelona, Barcelona

60h

Angles b.1.d.

Barcelona, Barcelona

60h

Angles b.2.b.

Barcelona, Barcelona

60h

Angles b.2.c.

Barcelona, Barcelona

60h

Angles c.1.a.

Barcelona, Barcelona

60h

Angles c.1.b.

Barcelona, Barcelona

60h

Educacio de la veu

Barcelona, Barcelona

30h

Bigdata i

Barcelona, Barcelona

40h

Competencies per a un teletreball efectiu

Barcelona, Barcelona

25h

Comptabilitat informatitzada

Barcelona, Barcelona

40h

Control de temps i productivitat

Barcelona, Barcelona

30h

Conversation francais intermediaire

Barcelona, Barcelona

25h

Desenvolupament de aplicacions web amb angular +

Barcelona, Barcelona

60h

Eines de coaching nivell 1

Barcelona, Barcelona

30h

Eines de coaching nivell 2

Barcelona, Barcelona

30h

Personal shopper

Barcelona, Barcelona

10h

Eines per a la mediacio

Barcelona, Barcelona

30h

Promocio i negoci a traves de les xarxes socials

Barcelona, Barcelona

40h

Ssce0110_mf1442 programacio didactica d'accions formatives per a l'ocupacio

Barcelona, Barcelona

60h

Ssce0110_mf1443 seleccio, elaboracio, adaptacio i utilizacio de materials, mitjans i recursos didactics en formacio professional per a l'ocupacio

Barcelona, Barcelona

90h

Ssce0110_mf1444 imparticio i tutoritzacio d'accions formatives per a l'ocupacio

Barcelona, Barcelona

100h

Ssce0110_mf1445 avaluacio del proces d'ensenyament-aprenentatge en formacio professional per a l'ocupacio

Barcelona, Barcelona

60h

Ssce0110_mf1446 orientacio laboral i promocio de la qualitat en la formacio professional per a l'ocupacio

Barcelona, Barcelona

30h

Ssce0110_mp0353 modul de practiques professionals no laborals de 'docencia de la formacio professional per a l'ocupacio'

Barcelona, Barcelona

40h

Gestio de la cyberseguretat en l?entorn del teletreball

Barcelona, Barcelona

20h

Gestio de projectes amb project manager

Barcelona, Barcelona

50h

Habilitats i eines per la millora professional

Barcelona, Barcelona

30h

Presto avancat: preu de cost estimat, comparatius i contractacions i planificacio

Barcelona, Barcelona

30h

Manipulacio d'aliments

Barcelona, Barcelona

10h

Mos 77-727: microsoft excel 2016 nivell inicial

Barcelona, Barcelona

45h

Mos 77-728: microsoft excel 2016 nivell avancat

Barcelona, Barcelona

45h

Nomines i seguretat social ii

Barcelona, Barcelona

30h

Prevencio de riscos laborals (modul basic 30h., segons normativa)

Barcelona, Barcelona

30h

Primers auxilis

Barcelona, Barcelona

30h

Programacio neurolinguistica

Barcelona, Barcelona

30h

Resolucio de conflictes

Barcelona, Barcelona

30h

Sumilleria i maridatge

Barcelona, Barcelona

20h

Visual merchandising

Barcelona, Barcelona

16h

Intel·ligència emocional

Barcelona, Barcelona

30h

Lideratge d'equips

Barcelona, Barcelona

30h

Manipulació d'aliments

Barcelona, Barcelona

10h

Mindfulness

Barcelona, Barcelona

30h

Mos 77-728: microsoft excel 2016 nivell avançat

Barcelona, Barcelona

45h

Nòmines i seguretat social ii

Barcelona, Barcelona

30h

Personal branding

Barcelona, Barcelona

30h

Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 30h., segons normativa)

Barcelona, Barcelona

30h

Programació neurolingüística

Barcelona, Barcelona

30h

Anglès a.1.a.

Barcelona, Barcelona

75h

Adobe photoshop

Barcelona, Barcelona

45h

Cocteleria

Barcelona, Barcelona

20h

Adgd0308_mp0111 mòdul de pràctiques professionals no laborals d''activitats de gestió administrativa'

Barcelona, Barcelona

80h

Enologia

Barcelona, Barcelona

40h

Estilisme

Barcelona, Barcelona

20h

Gestió fiscal de l'empresa

Barcelona, Barcelona

40h

Com parlar en públic

Barcelona, Barcelona

20h

Impost sobre la renda de les persones físiques - irpf

Barcelona, Barcelona

20h

Impost sobre societats (is)

Barcelona, Barcelona

20h

Comptabilitat avançada

Barcelona, Barcelona

60h

Logística integral

Barcelona, Barcelona

30h

Maquillatge

Barcelona, Barcelona

20h

Nòmines i seguretat social i

Barcelona, Barcelona

30h

Nutrició i dietètica

Barcelona, Barcelona

30h

Community manager

Barcelona, Barcelona

50h

Iniciació al màrqueting digital per autònoms

Barcelona, Barcelona

5h

Nòmines i seguretat social i

Barcelona, Barcelona

30h

Educació de la veu

Barcelona, Barcelona

30h

Analítica web i pla de màrqueting digital

Barcelona, Barcelona

50h

Anàlisi i control de costos

Barcelona, Barcelona

25h

Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: anglès

Barcelona, Barcelona

30h

Anglès b.2.a.

Barcelona, Barcelona

60h

Com el·laborar un pla de màrqueting digital

Barcelona, Barcelona

50h

Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.


®Copyright 2021 - Organització Empresarial Catalana de la Formació