Impost sobre societats (is)


Curs ofert per:


Pendent de convocatòria

20h

Bailén,126, Barcelona

-

Contínua sectorial

Impost sobre societats (IS)

Objectius:


Objectiu general: - Adquirir els coneixements de les obligacions fiscals i dels beneficis fiscals que la normativa permet de l'I.S.S. Objectius específics: - Introduir els participants en l'impost de societats i els aspectes relacionats. - Comprendre com es realitza el càlcul de la quota i de les deduccions. - Conèixer el que comporta la gestió de l'impost.

Temari:


1. Introducció, àmbit espacial, elements personals, fet imposable i exempcions 1.1. Subjecte passiu 1.2. El fet imposable 1.3. La base imposable 1.4. Exempcions 2. L'impost de societats i la comptabilitat 3. Amortització 3.1. Principals ajustaments de l'impost sobre societats 4. Despeses, provisions i regles de valoració i càlcul de la quota 4.1. Determinació de la base imposable 4.2. Subcapitalització 4.3. Determinació del deute tributari 5. Deduccions de la quota i incentius 5.1. Deduccions per doble imposició 5.2. Bonificacions 5.3. Deduccions per a incentivar la realització de determinades activitats 6. Gestió de l'impost 6.1. L'obligació de retenir i ingressar a compte 6.2. Gestió de l'impost

Horari:

Grup A

3/23/21 - 4/27/21

15 places disponibles


dl.09:00 - 10:00

Certificats del centre:


Reserva ja la teva plaça!

Posa’t en contacte amb el centre i ells realitzaran la inscripció per tu. També pots inscriure’t directament a través de les aplicacions.Descarrega't l'aplicació

Per Android o iOS


Comparteix aquest curs


Reserva ja la teva plaça!

Posa’t en contacte amb el centre i ells realitzaran la inscripció per tu. També pots inscriure’t directament a través de les aplicacions.


®Copyright 2021 - Organització Empresarial Catalana de la Formació