Educació inclusiva: Dislèxia


Curs ofert per:


Pendent de convocatòria

30h

C. de la Independència 72, Terrassa

-

Sectorial (PS)

Atenció a la diversitat: dislèxia

Amb aquest curs determinaràs les necessitats i dificultats d’aprenentatge que tenen els alumnes dislèxics i aplicaràs estratègies d’intervenció a l’aula, per tal de millorar el procés d’aprenentatge. Dirigit a famílies i a personal docent per tal d'aprofundir en el seu comportament a les aules i orientar als familiars sobre com la seva conducta afecta en el seu dia a dia.

Dirigit a:


Va dirigit majoritàriament a treballadors ocupats, encara que també permet la participació de treballadors en situació de desocupació

Objectius:


- Dotar als professionals d'elements que permetin el treball efectiu a l'aula amb alumnes amb dislèxia. específics: - Conèixer i reflexionar sobre les dificultats d'aprenentatge que tenen els alumnes dislèxics i aplicar estratègies d'intervenció a l'aula per tal de millorar el procés d'aprenentatge dels alumnes amb aquest tipus de problemàtica. - Reconèixer el concepte de dislèxia i diferenciar-lo d'altres de simila, conèixer el concepte des del punt de vista teòric i descriure els conceptes de dislèxia, disgrafia i disortografia - Informar sobre les diverses formes d'identificar els estudiants amb dislèxia en els diferents rangs d'edat: reconèixer les característiques del nen dislèxic - Efectuar un bon diagnòstic mitjançant el reconeixement de les principals característiques que presenta el nen dislèxic - Dotar de recursos als professors per donar suport als estudiants amb dislèxia a l'ala - Aplicar els mitjans adequats per tal d'afavorir l'aprenentatge dels nens dislèa - Reconèixer les noves tècniques d'intervenció per tractar les dificultats de la lectoescriptra

Temari:


1. Concepte de dislèxia. 1.1. Concepte de dislèxia, disgrafia i disortografia 1.2. Bases neurològiques dels trastorns d'aprenentatge en la lectoescriptura i càlcul (LEC) 2. Característiques del nen dislèxic. 2.1. Història familiar de problemes dislèxics (pares, germans, altres familiars) 2.2. Retard a aprendre a parlar amb claredat 2.3. Confusions en la pronunciació de paraules que s'assemblen per la seva fonètica 2.4. Nens fins a 9 anys. Particular dificultat per a aprendre a llegir i escriure 2.5. Nens entre 9 i 12 anys. Continus errors en lectura, llacunes en comprensió lectora. 2.6. Nens majors de 12 anys. Tendència a l'escriptura descurada, desordenada, en ocasions incomprensible. 3. Diagnòstic de la dislèxia. 3.1. Detecció de la dislèxia: símptomes. 3.2. Identificació, avaluació i diagnòstic dels trastorns d'aprenentatge de LEC 3.3. Avaluació global i interdisciplinària. 3.4. Informe especialitzat. 4. Intervenció en dislèxia. 4.1. Dificultats d'aprenentatge i mètodes pràctics a aplicar 4.2. Dificultats d'aprenentatge i atenció precoç 4.3. Recursos dins de l'aula 4.4. Recursos d'internet 4.5. Estudi de casos 4.6. Endarreriment del llenguatge 4.7. Trastorns de LEC 4.8. Atenció precoç dels trastorns de LEC 4.9. Recursos d'Internet 4.10. Estudis de casos 5. El paper dels pares en el tractament de la dislèxia. 5.1. La família com a element de suport emocional i social 5.2. Desenvolupament de l'autoestima.

Horari:

Certificats del centre:


Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.Descarrega't l'aplicació

Per Android o iOS


Comparteix aquest curs


Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.


®Copyright 2022 - Organització Empresarial Catalana de la Formació