Metodologia CLIL (AICLE)


Curs ofert per:


Pendent de convocatòria

45h

Aula Virtual, Terrassa

-

Sectorial (PS)

Metodologia CLIL (AICLE)

Dirigit a personal docent que vulgui conèixer quins són les reptes i els avantatges d'un ensenyament bilingüe a les aules. Dominar i comparar els diferents models i assolir les competències i el coneixement necessari per un ensenyament bilingüe. Entendre què comporta un ensenyament també en anglès per tal d'integrar-lo de forma efectiva.

Dirigit a:


Va dirigit majoritàriament a treballadors ocupats, encara que també permet la participació de treballadors en situació de desocupació

Objectius:


-Adquirir els principals conceptes relacionats amb el bilingüisme i l'aprenentatge bilingüe. específics: - Conèixer les principals metodologies, avantatges i reptes que comporta l'ensenyament bilingüe. - Conèixer i comparar els diferents models i programes d'educació bilingüe. - Aprendre les estratègies i competències necessàries per ser un professor bilingüe efectiu. - Adquirir el coneixement necessari per ajudar a desenvolupar les capacitats cognitives, lingüístiques i emocionals de l'alumne en un context bilingüe. - Comprendre les implicacions que comporta implementar un programa bilingüe quant a organització, gestió, implicació de la comunitat educativa i desenvolupament professional dels professors. - Conèixer la figura de l'auxiliar de conversa, comprendre el seu valor com a eina d'aprenentatge i veure exemples de com integrar aquest recurs de forma efectiva en un pla bilingüe.

Temari:


1. Les bases teòriques de l'AICLE 1.1. Les 5Cs 1.2. Cognició: BICS i CALP 1.3. La taxonomia de Bloom 1.4. La zona de desenvolupament proper i Scaffolding 1.5. Integrar la competència digital 2. La llengua anglesa a l'aula 2.1. Ensenyament-aprenentatge de l'anglès. El rol del professor 2.2. Diferències entre aprenentatge i adquisició d'un idioma des d'un punt de vista lingüístic. 2.3. Principals enfocaments metodològics 2.4. Diferents estils d'aprenentatge i d'ensenyament 3. Estratègia per a l'aula 3.1. Adquirir competència lectoral treballant una assignatura concreta en anglès 3.2. Motivar a l'alumne durant el procés dual de l'aprenentatge d'una assignatura concreta juntament amb el desenvolupament de la llengua 3.3. Anàlisi del llenguatge usat en una sessió d'una assignatura concreta en anglès. Tipus de llenguatge 3.4. Estratègies i recursos per proporcionar una bastida correcta per a l'adquisició de nou contingut i llenguatge a la classe d'una assignatura concreta 4. Incorporació de les TIC en el CLIL 4.1. Motius pels quals integrar tecnologia a l'aula d'una assignatura concreta 4.2. La competència digital integrada en el currículum d'una assignatura concreta 4.3. Eines digitals i la seva aplicació a l'aula 4.4. Planificació de les sessions de manera que integrin la competència digital de forma efectiva 5. Disseny d'una lliçó CLIL 5.1. CLIL en la pràctica 5.2. Planificació d'una lliçó CLIL tenint en compte la integració de les competències bàsiques 5.3. Suport i instrucció diferenciada en una lliçó CLIL 5.4. Avaluació d'una lliçó CLIL 6. L'avaluació en el CLIL 6.1. Avaluació i les seves funcions pedagògiques 6.2. Tipus d'avaluació i avaluació com a aprenentatge 6.3. Qüestions principals en l'avaluació en el CLIL: contingut, llengua, aprendre a aprendre 6.4. Eines d'avaluació en CLIL: rúbriques, portfolio, checklists, taules,?

Horari:

Certificats del centre:


Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.



Descarrega't l'aplicació

Per Android o iOS


Comparteix aquest curs


Altres cursos de FIAC Formació:

Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.


®Copyright 2022 - Organització Empresarial Catalana de la Formació