Mos 77-725: microsoft word 2016 nivell inicial


Curs ofert per:


Pendent de convocatòria

45h

, Rubí

-

Transversal (PT)

MOS 77-725: Microsoft Word 2016 nivell inicial

Objectius:


Objectiu: - Entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de l’eina Microsoft Word 2016, tals com la creació i administració de documents, aplicació de format al text, paràgrafs i seccions, creació de taules i llistes, aplicacions de referències i inserció i edició d’objectes.

Temari:


1. Crear i administrar documents. 1.1. Crear documents. 1.2. Desplaçar-se entre documents. 1.3. Aplicar format als documents. 1.4. Personalitzar les opcions i vistes dels documents. 1.5. Imprimir i guardonar documents. 2. Aplicar format a text, paràgrafs i seccions. 2.1. Inserir texts i paràgrafs. 2.2. Aplicar format a texts i paràgrafs. 2.3. Ordenar i agrupar texts i paràgrafs. 3. Crear taules i llistes. 3.1. Crear taules. 3.2. Modificar taules. 3.3. Crear i modificar llistes. 4. Crear i administrar referències. 4.1. Crear i administrar marcadores de referències. 4.2. Crear i administrar referències senzilles. 5. Inserir i aplicar format a objectes. 5.1. Inserir elements gràfics. 5.2. Aplicar format a elements gràfics.

Horari:

Certificats del centre:


Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.Descarrega't l'aplicació

Per Android o iOS


Comparteix aquest curs


Altres cursos de CEMFORMACIÓ:

Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.


®Copyright 2022 - Organització Empresarial Catalana de la Formació