Finances per a no financers
Pendent de convocatòria

40h

Roca Llaurador, 14, Lleida

-

Transversal (PT)

Finances per a no financers

Objectius:


Objectiu general: - Introduir en el món de les finances al personal que normalment no treballa en aquest àmbit, proporcionant una visió integrada dels conceptes i instruments clau de comptabilitat i finances imprescindibles per a l'anàlisi, planificació i control. Objectius específics: - Conèixer conceptes bàsics sobre comptabilitat i el pla general comptable. - Comprendre els aspectes que formen part d'una anàlisi econòmic-financera d'una empresa així com del seu control de gestió. - Adquirir les nocions necessàries sobre finances i gestió econòmica de l'empresa. - Conèixer la gestió financera d'una empresa.

Temari:


1. La comptabilitat en l'empresa 1.1. Plà General Contable: Estructura i marc conceptual 1.2. Conceptes bàsics de la comptabilitat financera 2. Anàlisi econòmic - financera 2.1. Els estats financers 2.2. Anàlisi de la solvència 2.3. Anàlisi de l'endeutament financer 2.4. Anàlisi de l'autonomia financera 2.5. Anàlisi de la liquiditat 2.6. El Fons de Maniobra 2.7. El Cicle d'explotació 2.8. Període de maduració 3. Control de gestió 3.1. Arees de control 3.2. Costos, Tresoreria i pressupostos 3.3. Indicadors i quadres de comandament 4. Introducció a les finances 4.1. Patrimoni 4.2. Fons de maniobra 4.3. El balanç de la situació: Actiu i passiu 4.4. El compte de pèrdues i guanys 4.5. Ratis 5. Gestió econòmica de l'empresa 5.1. Cash flow. Autofinanciació 5.2. Rendibilitat econòmica i Rendibilitat financera 5.3. Apalancament 5.4. Llindar de rendibilitat 5.5. Anàlisi de costos: cost-benefici 5.6. Anàlisi d'inversions 5.7. Pressupostos de tresoreria 6. Gestió financera de l'empresa 6.1. Fonts de finançament a curt termini 6.2. Fonts de finançament a llarg termini 6.3. Anàlisi patrimonial dels estats financers 6.4. Inversió en productes bancaris 6.5. Inversió en borsa

Horari:

Grup A

Pendent de convocatòria


Inscriu-te ara per reservar la teva plaça.


El centre t'avisarà quan estigui disponible.

Certificats del centre:


Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.Descarrega't l'aplicació

Per Android o iOS


Comparteix aquest curs


Altres cursos de CENTRE DE FORMACIÓ MIRÓ:

Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.


®Copyright 2022 - Organització Empresarial Catalana de la Formació