Fiscalitat operativa
Pendent de convocatòria

60h

San Silvestre, 35, Santa Coloma de Gramenet

-

Sectorial (PS)

Fiscalitat operativa

Objectius:


Objectiu: - Conèixer el món fiscal des del punt de vista pràctic de l’acompliment de les obligacions quant a les activitats empresarials, professionals i societats mercantils.

Temari:


1. Introducció 1.1. Sistema fiscal espanyol 1.2. Llei General Tributària i els seus reglaments 1.3. Persones físiques, jurídiques i sense personalitat jurídica 1.4. Responsabilitat fiscal - Delictes contra la hisenda pública 2. Censos 2.1. La pàgina web de l'AEAT 2.2. La signatura electrònica habilitada 2.3. Les notificacions electròniques 2.4. Altes, baixes i modificacions censals. 2.5. Models 030, 036, 037, 840 3. L’obligació de retenir. 3.1. Retencions del treball. Models 111 i 190 3.2. Retencions d’arrendaments. Models 115 i 180 3.3. Retencions del capital. Models 123 i 193 3.4. Retencions de premis. Model 230 3.5. Retencions a no residents. Diversos models 4. Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) 4.1. Estudi general de l’impost 4.2. Les activitats empresarials: Estimació directa, normal i simplificada Estimació objectiva 4.3. Les activitats professionals: Estimació directa, normal i simplificada 5. Impost sobre societats 5.1. Estudi general de l’impost 5.2. Obligació de declarar terminis 5.3. Operacions vinculades 5.4. Resultat comptable i dels ajustos permanents i temporals 5.5. Base imposable 5.6. Compensació de bases imposables negatives - Tipus - Bonificacions 5.7. Liquidació de l’impost. Model 200, 202, 220, 222 5.8. Obligacions formals 6. Impost sobre el valor afegit 6.1. Estudi general de l’impost 6.2. Altes censals referents a l’IVA: Règim de subjecció 6.3. Registre d’Operadors Intracomunitaris 6.4. Registre de revenedors de certs productes Altres impostos 6.5. L’obligació de repercussió i d’expedir factura - 6.6. Requisits per a la deducció 6.7. Operacions subjectes, no subjectes i exemptes 6.8. Operacions intracomunitàries 7. Transmissions patrimonials i actes jurídics documentats 7.1. Transmissions patrimonials: Estudi de l’impost 7.1. Transmissions oneroses 7.2. Operacions subjectes i no subjectes 7.3. Liquidació de l’impost. Model 600 7.4. Actes jurídics documentats: Estudi de l’impost: Operacions societàries. 7.5. Altres operacions 8. La inspecció dels tributs 8.1. Les notificacions 8.2. Drets i obligacions 8.3. Les diferents actes d’inspecció 8.4. Recursos i reclamacions TEAC I TEAR

Horari:

Certificats del centre:


Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.Descarrega't l'aplicació

Per Android o iOS


Comparteix aquest curs


Altres cursos de THE CORNER CENTRE D'ESTUDIS :

Impost sobre la renda de les persones fisiques - irpf

San Silvestre, 35, Santa Coloma de Gramenet

25h

Neurolideratge

San Silvestre, 35, Santa Coloma de Gramenet

240h

Anàlisi de balanços

San Silvestre, 35, Santa Coloma de Gramenet

50h

Neuromàrqueting

San Silvestre, 35, Santa Coloma de Gramenet

30h

Anglès (B1A)

San Silvestre, 35, Santa Coloma de Gramenet

60h

Posicionament web seo/sem

San Silvestre, 35, Santa Coloma de Gramenet

60h

Tractament de la informació (actic/c4). nivell mitjà

San Silvestre, 35, Santa Coloma de Gramenet

30h

Tractament de la informació numèrica (actic/c6). nivell mitjà

San Silvestre, 35, Santa Coloma de Gramenet

30h

Anglès (A2A)

San Silvestre, 35, Santa Coloma de Gramenet

75h

Anglès (A1B)

San Silvestre, 35, Santa Coloma de Gramenet

150h

Personal Branding

San Silvestre, 35, Santa Coloma de Gramenet

30h

Francès (A2A)

San Silvestre, 35, Santa Coloma de Gramenet

30h

Gestió de la cyberseguretat en l’entorn del teletreball

San Silvestre, 35, Santa Coloma de Gramenet

20h

Comptabilitat bàsica

San Silvestre, 35, Santa Coloma de Gramenet

60h

Anglès b.2.c.

San Silvestre, 35, Santa Coloma de Gramenet

60h

Anglès b.2.d.

San Silvestre, 35, Santa Coloma de Gramenet

60h

Adgd0308_mf0981 registres comptables

San Silvestre, 35, Santa Coloma de Gramenet

120h

Anglès b.1.d.

San Silvestre, 35, Santa Coloma de Gramenet

60h

Com parlar en públic

San Silvestre, 35, Santa Coloma de Gramenet

20h

Anglès c.1.a.

San Silvestre, 35, Santa Coloma de Gramenet

60h

Adgd0308_mf0978 gestió d'arxius

San Silvestre, 35, Santa Coloma de Gramenet

60h

Adgd0308_mf0973 enregistrament de dades

San Silvestre, 35, Santa Coloma de Gramenet

90h

Neurolideratge

San Silvestre, 35, Santa Coloma de Gramenet

30h

Resolució de conflictes

San Silvestre, 35, Santa Coloma de Gramenet

30h

Seguretat a internet i dispositius mòbils

San Silvestre, 35, Santa Coloma de Gramenet

30h

Mindfulness

San Silvestre, 35, Santa Coloma de Gramenet

30h

Mos 77-728: microsoft excel 2016 nivell avançat

San Silvestre, 35, Santa Coloma de Gramenet

45h

Nòmines i seguretat social i

San Silvestre, 35, Santa Coloma de Gramenet

30h

Nòmines i seguretat social ii

San Silvestre, 35, Santa Coloma de Gramenet

30h

Comptabilitat informatitzada

San Silvestre, 35, Santa Coloma de Gramenet

40h

Contractació

San Silvestre, 35, Santa Coloma de Gramenet

20h

Eines de coaching nivell 1

San Silvestre, 35, Santa Coloma de Gramenet

30h

Programació neurolingüística. nivell ii

San Silvestre, 35, Santa Coloma de Gramenet

30h

Anglès a.2.b.

San Silvestre, 35, Santa Coloma de Gramenet

75h

Adobe ilustrator ii

San Silvestre, 35, Santa Coloma de Gramenet

45h

Anglès (A2B)

San Silvestre, 35, Santa Coloma de Gramenet

75h

Adgd0308_mf0980 gestió auxiliar de personal

San Silvestre, 35, Santa Coloma de Gramenet

90h

Programació neurolingüística

San Silvestre, 35, Santa Coloma de Gramenet

30h

Intel·ligència emocional

San Silvestre, 35, Santa Coloma de Gramenet

30h

Lideratge d'equips

San Silvestre, 35, Santa Coloma de Gramenet

30h

Adgd0308_mf0233 ofimàtica

San Silvestre, 35, Santa Coloma de Gramenet

190h

Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.


®Copyright 2022 - Organització Empresarial Catalana de la Formació