Anàlisi d'estats financers
Pendent de convocatòria

32h

Rambla Sant Sebastià, 14, Santa Coloma de Gramenet

-

Sectorial (PS)

Anàlisi d'estats financers

Interpretar adequadament la informació continguda en els diferents estats financers.

Objectius:


Objectiu general: - Interpretar adequadament la informació continguda en els diferents estats financers. Objectius específics: - Comprendre els conceptes relacionats amb la informació comptable i els estats financers. - Conèixer com es prepara i s'aplica l'anàlisi financera. - Aprendre què s'entén per anàlisi econòmica. - Entendre com es fan els càlculs del palanquejament financer i el punt mort.

Temari:


1. La informació comptable i els estats financers 1.1. Introducció a l'anàlisi dels estats financers 1.2. Balanç de situació 1.3. Pèrdues i guanys 1.4. Anàlisi economicofinancera 2. La preparació de les dades per a l'anàlisi 2.1. Anàlisis Patrimonial 2.2. Anàlisis de la Solvència 2.3. Anàlisis Financer 2.4. Anàlisis bursátil 3. Aplicació de l'anàlisi financera 4. Anàlisi econòmica 4.1. El compte de resultats i la rendibilitat 4.2. L'anàlisi econòmic. 4.3. Relació entre l'anàlisi econòmic i financer 5. Càlcul del 'cash flow' financer i generat 5.1. Tipus 5.2. Càlcul del cash flow 6. El fons de maniobra 6.1. Concepte 6.2. Anàlisi 6.3. Necessitats del fons de maniobra 6.4. Càlcul del fons de maniobra 7. Càlcul del palanquejament financer i operatiu 7.1. Concepte i la seva utilitat 7.2. El grau de palanquejament operatiu 7.3. Coeficients de palanquejament financer i operatiu 7.4. El càlcul 8. Punt mort 8.1. Què és el punt mort? 8.2. Elements per al seu càlcul. Despeses fixes i variables

Horari:

Certificats del centre:


Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.Descarrega't l'aplicació

Per Android o iOS


Comparteix aquest curs


Altres cursos de THE CORNER CENTRE D'ESTUDIS :

Habilitats de comunicació

Rambla Sant Sebastià, 14, Santa Coloma de Gramenet

30h

Nòmines i Seguretat Social II (2022)

Rambla Sant Sebastià, 14, Santa Coloma de Gramenet

30h

Competències digitals bàsiques

Rambla Sant Sebastià, 14, Santa Coloma de Gramenet

60h

20T/MOS 77-726: Microsoft Word 2016 nivell avançat

Rambla Sant Sebastià, 14, Santa Coloma de Gramenet

45h

20T/MOS 77-728: Microsoft Excel 2016 nivell avançat

Rambla Sant Sebastià, 14, Santa Coloma de Gramenet

45h

Actualització fiscal i comptable

Rambla Sant Sebastià, 14, Santa Coloma de Gramenet

40h

Aparadorisme

Rambla Sant Sebastià, 14, Santa Coloma de Gramenet

45h

ANGLÈS B.2.A.

Rambla Sant Sebastià, 14, Santa Coloma de Gramenet

60h

ANGLÈS B.2.A.

Rambla Sant Sebastià, 14, Santa Coloma de Gramenet

60h

Nòmines i Seguretat Social II (2021)

Rambla Sant Sebastià, 14, Santa Coloma de Gramenet

30h

Comptabilitat bàsica

Rambla Sant Sebastià, 14, Santa Coloma de Gramenet

60h

Comptabilitat informatitzada

Rambla Sant Sebastià, 14, Santa Coloma de Gramenet

40h

Prestacions de la Seguretat Social

Rambla Sant Sebastià, 14, Santa Coloma de Gramenet

15h

Tractament de les dades (actic/c7) nivell mitjà

Rambla Sant Sebastià, 14, Santa Coloma de Gramenet

30h

Presentació de continguts (actic/c8) nivell mitjà

Rambla Sant Sebastià, 14, Santa Coloma de Gramenet

30h

Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment (actic/c5). Nivell mitjà

Rambla Sant Sebastià, 14, Santa Coloma de Gramenet

30h

Art d'embolicar regals

Rambla Sant Sebastià, 14, Santa Coloma de Gramenet

25h

Atenció i venta en establiments comercials

Rambla Sant Sebastià, 14, Santa Coloma de Gramenet

25h

Confecció i publicació de pàgines web

Rambla Sant Sebastià, 14, Santa Coloma de Gramenet

560h

Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.


®Copyright 2022 - Organització Empresarial Catalana de la Formació