Aplicació de tics a la formació
Pendent de convocatòria

30h

Cr/Riu Anoia 44, Prat de llobregat, el

-

Transversal (PT)

Aplicació de TICs a la formació

Objectius:


Objectius generals: - Adquirir el domini de diferents programes per elaborar aplicacions didàctiques utilitzables a l’aula. - Conèixer les noves tecnologies i les seves implicacions en els processos d’informació, comunicació i formació, prenent consciència de les possibilitats que ofereix la seva inclusió en l’àmbit educatiu. - Analitzar les estratègies pedagògiques de l’ús de les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació en els processos d’ensenyament-aprenentatge. - Reconèixer els beneficis que aporta l’ensenyament assistit per ordinador en els processos formatius. - Presentar les característiques i avantatges del treball col·laboratiu a través d’eines TIC, per conèixer com estàs facilitant el treball grupal i proporcionant un espai en el que desenvolupar un treball en equip de forma innovadora, participativa, motivadora i de qualitat. Objectius específics: - Utilitzar les TIC com una eina més del treball personal i d'aula. - Veure en les TIC un mitjà de perfeccionament de l'activitat docent, de coneixement i ús de noves fonts d'informació i de nous recursos. És una eina que afavoreix les tasques de reforç i dóna suport al desenvolupament de les activitats que es realitzen a l'aula. - Assolir destresa en la consulta i localització d'informació. Saber on buscar la informació que més ens interessi. - Utilitzar-lo com un mitjà d'intercanvi d'experiències i aprofitar els recursos de comunicació: xat, fòrums, llistes de distribució, correu, etc. - Anar elaborant els nostres propis materials didàctics a través d'aplicacions multimèdia, presentacions, pàgines web, etc

Temari:


1. Aplicació de les TIC en l’àmbit educatiu 1.1. Implicacions de les tecnologies de la informació i la comunicació. 1.2. Inclusió de les TIC en l’àmbit educatiu. 1.3. Avantatges i desavantatges de la utilització de les TIC en l’àmbit educatiu. 1.4. Els formadors davant la societat de la informació (formes en què la tics es poden incorporar a la tasca docent) 1.5. Metodologia docent, actituds i utilitats telemàtiques per a docent 2. Les TIC com a recurs educatiu en els processos de comunicació 2.1. Nous formats d’ensenyament. 2.2. Modalitats formatives a través de les TIC. 3. Recursos tecnològics per a l’aula 3.1. L’ensenyament assistit per ordinador. 3.2. La pissarra digital. 3.3. Funcionalitat de les eines i utilitats presentades 4. Entorns de treball col·laboratiu 4.1. Les NTIC i el treball col·laboratiu. 4.2. Eines de treball col·laboratiu.

Horari:

Grup A

Pendent de convocatòria


Inscriu-te ara per reservar la teva plaça.


El centre t'avisarà quan estigui disponible.

Certificats del centre:


Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.Descarrega't l'aplicació

Per Android o iOS


Comparteix aquest curs


Altres cursos de Fundacio Catalana De L'Esplai:

OPERACIONS BÀSIQUES DE CUINA

Cr/Riu Anoia 44, Prat de llobregat, el

350h

Atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE) en centres educatius

Cr/Riu Anoia 44, Prat de llobregat, el

550h

Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics

Cr/Riu Anoia 44, Prat de llobregat, el

370h

OPERACIONS BÀSIQUES DE RESTAURANT I BAR

Cr/Riu Anoia 44, Prat de llobregat, el

290h

Mediació comunitària

Cr/Riu Anoia 44, Prat de llobregat, el

420h

Interpretació i educació ambiental

Cr/Riu Anoia 44, Prat de llobregat, el

500h

Adgd0308_mp0111 mòdul de pràctiques professionals no laborals d''activitats de gestió administrativa'

Cr/Riu Anoia 44, Prat de llobregat, el

80h

Eines google

Cr/Riu Anoia 44, Prat de llobregat, el

30h

Prevenció, detecció i actuació davant situacions d'abús sexual infantil

Cr/Riu Anoia 44, Prat de llobregat, el

20h

Coeducant en el pati

Cr/Riu Anoia 44, Prat de llobregat, el

20h

Curs d'aprofitament i reciclatge de matèria primera

Cr/Riu Anoia 44, Prat de llobregat, el

20h

Estratègies personals per al control de l'estrès, burnout i altres cingles psicosocials al sector de l'ensenyament

Cr/Riu Anoia 44, Prat de llobregat, el

30h

Prevenció del racisme, la xenofòbia i l'homofòbia a l'escola

Cr/Riu Anoia 44, Prat de llobregat, el

30h

Competències per a un teletreball efectiu

Cr/Riu Anoia 44, Prat de llobregat, el

25h

Violència masclista: eines d’intervenció socioeducativa

Cr/Riu Anoia 44, Prat de llobregat, el

30h

Eines d'avaluació de l'aprenentatge en línia

Cr/Riu Anoia 44, Prat de llobregat, el

20h

Community manager

Cr/Riu Anoia 44, Prat de llobregat, el

50h

Animació sociocultural

Cr/Riu Anoia 44, Prat de llobregat, el

25h

CUINA

Cr/Riu Anoia 44, Prat de llobregat, el

810h

Docència de la formació professional per a l'ocupació

Cr/Riu Anoia 44, Prat de llobregat, el

380h

Formació de formadors

Cr/Riu Anoia 44, Prat de llobregat, el

40h

Primers auxilis

Cr/Riu Anoia 44, Prat de llobregat, el

30h

Treball en equip

Cr/Riu Anoia 44, Prat de llobregat, el

30h

Lideratge d'equips

Cr/Riu Anoia 44, Prat de llobregat, el

30h

Habilitats i eines per la millora professional

Cr/Riu Anoia 44, Prat de llobregat, el

30h

Com organitzar una reunió virtual

Cr/Riu Anoia 44, Prat de llobregat, el

15h

Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

Cr/Riu Anoia 44, Prat de llobregat, el

6h

Xarxes socials

Cr/Riu Anoia 44, Prat de llobregat, el

30h

Comunicació augmentatitva en persones amb discapacitat

Cr/Riu Anoia 44, Prat de llobregat, el

25h

Hotr0108_uf0056 realització d'elaboracions bàsiques i elementals de cuina i assistir en l'elaboració culinària

Cr/Riu Anoia 44, Prat de llobregat, el

90h

Hotr0108_uf0057 elaboració de plats combinats i aperitius

Cr/Riu Anoia 44, Prat de llobregat, el

60h

Brioxeria creativa

Cr/Riu Anoia 44, Prat de llobregat, el

10h

Hotr0108_mp0014 mòdul de pràctiques professionals no laborals d' 'operacions bàsiques de cuina'

Cr/Riu Anoia 44, Prat de llobregat, el

80h

Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.


®Copyright 2022 - Organització Empresarial Catalana de la Formació