Educació inclusiva - Autisme


Curs ofert per:


Propera edició: -

35h

Aula Virtual, Terrassa

-

Sectorial (PS)

Educació inclusiva: autisme

Amb aquest curs s’aprèn a identificar l’alumne i l’alumna amb autisme, a orientar cap a la pràctica professional a l’alumnat amb TEA en el marc de l’educació inclusiva. Conèixer estratègies que afavoreixin l’atenció a l’alumnat amb TEA. Obtenir recursos per atendre les necessitats psicoeducatives de l’alumnat dins l’aula ordinària. Obtenir recursos per atendre a les famílies de l’alumnat amb TEA. Conèixer la varietat de recursos i tècniques per el seu tractament i el seu procés educatiu. Aprendre a orientar a la família de l’alumne i l’alumna amb autisme.

Objectius:


Objectiu general: - Introduir als professionals de l'educació en els principals elements derivats de l'espectre autista per a la seva consideració a l'aula. Objectius específics: - Saber identificar l’alumne i l’alumna amb autisme. - Saber orientar la pràctica professional a l’alumnat amb TEA en el marc de l’educació inclusiva. - Conèixer i dotar d’estratègies que afavoreixin l’atenció a l’alumnat amb TEA. - Obtenir recursos per atendre les necessitats psicoeducatives de l’alumnat dins l’aula ordinària. - Obtenir recursos per atendre a les famílies de l’alumnat amb TEA. - Conèixer la varietat de recursos i tècniques per el seu tractament i el seu procés educatiu. - Aprendre a orientar a la família del alumne i l’alumna amb autisme.

Temari:


1. Introducció 1.1. Què és l'autisme? 1.2. Simptomatologia i graus. 1.3. Causes de l'autisme. 1.4. Característiques de l’autisme: motriu, emocional, comunicatiu, social i cognitiu. 1.5. Trastorns associats al autisme (comorbiditats). 1.6. Detecció i diagnòstic de l’autisme. 2. Neurodesenvolupament 2.1. Etapes de l'autisme 2.2. Autisme en la infància i adolescència. 2.3. Autisme en l’adultesa. 3. Avaluació Psicològica 3.1. Recull d’informació: quina informació pot aportar l’escola i la família? 3.2. Coordinació amb l’equip multidisciplinari. 3.3. El paper de l’equip docent i la família durant l’avaluació psicològica. 4. Orientació a la família. 4.1. Acompanyament en l’acceptació de l’autisme. 4.2. Psicoeducació familiar. 4.3. Recursos per a la família (incloses les TIC i APPs 4.4. Paper dels germans i de les germanes dintre i fora de l’escola. 5. Àrea educativa (escolar): 5.1. Metodologies d’aprenentatge. 5.2. Sistemes de comunicació augmentativa (pictogrames). 5.3. Activitats segons objectius i ús dels centres d’interès de la persona amb autisme. 5.4. L’anticipació: recurs necessari en la quotidianitat escolar i fora d’ella (colònies, sortides...). 5.5. Activitats a realitzar segons les necessitats, dificultats i potencialitats de la persona amb autisme. 5.6. Col·laboració amb l’entorn social (pares i mares, família extensa, amistats, professionals externs a l’escola, etc.). 5.7. Relacions en l'entorn social: com ajudar-los a gestionar les relacions socials i millorar la socialització. 5.8. L’ús de les TIC i les Apps. 5.9. El joc com a eina de socialització i treball de les habilitats i capacitats. 5.10. Ús de programes gratuïts per crear material per l’alumnat amb TEA (exemple: canva). 5.11. Adaptacions curriculars significatives i no significatives (metodològiques). 6. Intervenció i necessitats psicopedagògiques i educatives. 6.1. Enfocament i estratègies educatives. 6.2. Intervenció Psicopedagògica. 6.3. Modalitats d'escolarització. 6.4. Programes a realitzar. 6.5. Tractaments i teràpies: 6.5.1. Teràpia cognitivo-conductual. 6.5.2. Escenoteràpia. 6.5.3. Teràpia sistèmica. 6.5.4. Psicomotricitat. 6.5.5. Teràpia amb animals 6.5.6. Musicoteràpia 6.5.7. Farmacologia: què podem observar a l’aula? (efectes esperats, efectes secundaris, etc.).

Horari:

Educació inclusiva - Autisme

20/09/2022 - 14/11/2022

9 places disponibles


dm.18:30 - 21:00

dl.18:30 - 21:00

Certificats del centre:


Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.Descarrega't l'aplicació

Per Android o iOS


Comparteix aquest curs


Altres cursos de FIAC Formació:

Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.


®Copyright 2022 - Organització Empresarial Catalana de la Formació