Anglès B.2.A


Curs ofert per:


Pendent de convocatòria

60h

Talladell 7-9 baixos, Tàrrega

-

Transversal (PT)

Anglès B.2.A.

Curs d’anglès general que et permetrà consolidar el nivell B2 del Marc Comú Europeu i acreditar-lo amb un certificat oficial.  Amb un enfocament oral i participatiu, treballaràs les quatre habilitats, consolidant la base gramatical que et permetrà avançar progressivament. Amb el nivell B2 assoliràs les competències següents: - Entendre les idees principals d'un text complex i abstracte en llenguatge estàndard - Entendre fins al detall d'una conversa en llenguatge estàndard - Argumentar detalladament i relacionant idees complexes  - Fer una presentació sobre un tema general o específic avaluant pros i contres - Resumir informació i arguments de diverses fonts com ara articles o informes, debats, presentacions, etc. - Escriure cartes formals o estàndard demanant informació, posant reclamacions, fent una oferta... Continguts de llenguatge funcional: - Making polite enquiries - Giving and responding to opinions - Describing procedures - Suggesting ideas - Handling an awkward situation - Reporting an incident - Persuading  - Adding emphasis Aquest curs s'impartirà per Aula Virtual. L'aula virtual són classes amb professor/a en directe en l'horari especificat a través de vídeoconferència. Es treballa amb llibre de l’alumne, que garanteix un progrés ordenat de les estructures gramaticals i el vocabulari per consolidar la base i assolir progressivament els diferents nivells del Marc Comú Europeu.

Dirigit a:


Va dirigit majoritàriament a treballadors ocupats, encara que també permet la participació de treballadors en situació de desocupació

Objectius:


Capacitar al alumnado para utilizar el idioma con soltura y eficacia en situaciones habituales y más específicas que requieran comprender, producir y tratar textos orales y escritos, conceptual y lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar, con un repertorio léxico amplio aunque no muy idiomático, y que versen sobre temas generales, actuales o propios del campo de especialización del hablante.

Temari:


Funcions comunicatives Demostrar interès en una conversa; Fer una entrevista; Intercanviar opinions; Explicar un anècdota; Utilitzar frases per donar-se temps per pensar en; una conversa; Fer prediccions; Especular sobre situacions hipotètiques; Expressar sentiments. Vocabulari Deduir el significat de paraules pel context; Modificadors; Adjectius compostos; Malalties i lesions; Roba i moda; Els viatges en avió; Adverbis i frases adverbials; Medi ambient i clima; Expressions amb take; Sentiments; Adjectius que acaben en --ed / --ing. Gramàtica Formació de preguntes; Verbs auxiliars; the...the... + comparatius; Present perfecte; Utilitzat adjectius com substantius; Ordre d'adjectius; Temps narratius; Passat perfecte progressiu; so / such... that; Posició d'adverbis; Futur perfecte i progressiu; Condicionals; Estructures amb wish.

Horari:

Certificats del centre:


Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.Descarrega't l'aplicació

Per Android o iOS


Comparteix aquest curs


Altres cursos de NEW SCHOOL :

Activitats auxiliars de comerç

Talladell 7-9 baixos, Tàrrega

270h

Activitats de venda

Talladell 7-9 baixos, Tàrrega

590h

Activitats administratives en la relació amb el client

Talladell 7-9 baixos, Tàrrega

800h

Comptabilitat bàsica

Talladell 7-9 baixos, Tàrrega

60h

Anglès A.2.B

Talladell 7-9 baixos, Tàrrega

75h

Anglès B.1.B

Talladell 7-9 baixos, Tàrrega

60h

MOS 77-725: Microsoft Word 2016 nivell incial

Talladell 7-9 baixos, Tàrrega

45h

Mindfulness

Talladell 7-9 baixos, Tàrrega

30h

Cures auxiliars d'infermeria en geriatria

Talladell 7-9 baixos, Tàrrega

20h

MOS 77-727; Microsoft excel 2016 nivell inicial

Talladell 7-9 baixos, Tàrrega

45h

Comptabilitat avançada

Talladell 7-9 baixos, Tàrrega

60h

Operacions Auxiliars de serveis administratius i generals

Talladell 7-9 baixos, Tàrrega

430h

C.P. Atenció al client, consumidor i usuari

Talladell 7-9 baixos, Tàrrega

460h

Actualització en cures auxiliars d'infermeria

Talladell 7-9 baixos, Tàrrega

30h

Tècniques de relaxació

Talladell 7-9 baixos, Tàrrega

20h

Nòmines i Seguretat Social

Talladell 7-9 baixos, Tàrrega

30h

Anglès B1.D

Talladell 7-9 baixos, Tàrrega

60h

Comunity Manager

Talladell 7-9 baixos, Tàrrega

50h

Mos 77-727: microsoft excel 2016 nivell inicial

Talladell 7-9 baixos, Tàrrega

45h

Activitats administratives en la relació amb el client

Talladell 7-9 baixos, Tàrrega

680h

La Gestió de videovisites comercials

Talladell 7-9 baixos, Tàrrega

20h

Community manager

Talladell 7-9 baixos, Tàrrega

50h

Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

Talladell 7-9 baixos, Tàrrega

450h

Anglès A.1.B

Talladell 7-9 baixos, Tàrrega

75h

Resolució de Conflictes

Talladell 7-9 baixos, Tàrrega

30h

Comptabilitat Informatitzada

Talladell 7-9 baixos, Tàrrega

40h

Fotografia i Video Gastronomic

Talladell 7-9 baixos, Tàrrega

20h

Comptències per un Teletreball efectiu

Talladell 7-9 baixos, Tàrrega

25h

Actualització fiscal i Comptable

Talladell 7-9 baixos, Tàrrega

15h

Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.


®Copyright 2022 - Organització Empresarial Catalana de la Formació