Anglès B.1.B


Curs ofert per:


Pendent de convocatòria

60h

Aula Virtual, Terrassa

-

Transversal (PT)

Anglès B.1.B.

Anglès subvencionat B.1.B. Curs que serveix per fer servir l'anglès amb certa seguretat i flexibilitat. S'arribarà al nivell de poder fer front a la majoria de situacions que poden aparèixer en anglès, quan es viatja a un país de parla anglesa.lesa.

Objectius:


Utilizar el idioma con cierta seguridad y flexibilidad, receptiva y productivamente, tanto en forma hablada como escrita, así como para mediar entre hablantes de distintas lenguas, en situaciones cotidianas y menos corrientes que requieran comprender y producir textos en una variedad de lengua estándar, con estructuras habituales y un repertorio léxico común no muy idiomático, y que versen sobre temas generales, cotidianos o de interés personal.

Temari:


Funcions comunicatives Intercanviar informació personal; Oferir-se a fer alguna cosa; Donar opinions; Demanar medicaments a la farmacia; Convidar i fer suggeriments; Expresar possibilitats i probabilitats; Demanar i donar indicacions; Expresar acord i desacord. Vocabulari Verbs + infinitiu o -ing; Modificadors: a bit, really; Expressions amb get; Verbs fàcilment confosos; Adverbis; Animals; Paraules relacionades amb la por; Biografies i el currículum vitae; Sufixos; Assignatures escolars; Els esports; Verbs amb partícules; Say and tell. Gramàtica Us del infinitiu; Verb + ing; have to, don't have to, must, mustn't; Should, shouldn't; 1, 2 Condicionals; Pronoms possessius; Present perfecte + for, since; La veu passiva; used to; might; Ordre de paraules en verbs amb preposicions; so / neither + auxiliar; Passat perfect; L'estil indirecte.

Horari:

Certificats del centre:


Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.Descarrega't l'aplicació

Per Android o iOS


Comparteix aquest curs


Altres cursos de FIAC Formació:

Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.


®Copyright 2022 - Organització Empresarial Catalana de la Formació