Control de temps i productivitat


Curs ofert per:


Pendent de convocatòria

30h

Barcelona, Barcelona

-

Contínua transversal

Control de temps i productivitat

Objectius:


Objectiu general: - Capacitar per a la realització d'estudis de mètodes de treball i presa de temps en l'activitat industrial. Objectius específics: - Fer i executar estudis de mètodes i temps de treball. - Planificar i controlar la producció. - Adquirir un millor domini en la planificació de les nostres activitats professionals i personals. - Aprendre a identificar quins són els “lladres de temps” individuals més freqüents i com afrontar-los de forma adequada. - Aprendre a identificar els “lladres de temps” externs i com podem controlar-los. - Aprendre a utilitzar nous models d’actuació, suports instrumentals, processos i metodologies de treball. - Aprendre a evitar l’estrès que provoca una mala gestió del temps. - Augmentar la productivitat i eficàcia del nostre treball diari i disposar de més espais de temps personal i/o familiar. - Adquirir hàbits de gestió del temps que ens permetin tenir una vida més saludable.

Temari:


1. Introducció a la mesura de temps 1.1. El temps com a recurs El temps, un recurs perible 1.2. Canvi d’hàbits respecte la gestió del temps 1.3. Perills d’algunes conductes: excessiu perfeccionisme, la procrastinació 1.4. El treball per objectius 1.5. La roda de Deming 2. Requisits de l'estudi de temps 2.1. Eines per a la gestió eficaç del temps 2.2. La priorització de tasques 2.3. La planificació: Planning anual, full de registre, l’agenda, planificacions trimestrals i/o mensuals, planificacions setmanals, planificacions setmanals, planificacions diàries 2.4. Seguiment, control i avaluació del treball: us d’indicadors d’assoliment, registre d’activitat diària 2.5. Conducció eficaç de reunions 3. Tècniques per a l'estudi de temps 3.1. Mecanismes de control . Activitats d’alt i baix rendiment 3.2. Les activitats d’alt rendiment: establiment de dates límit, corbes de rendiment, tècniques per crear nous hàbits 3.3. Les activitats de baix rendiment 3.4. Organització de la jornada: inici, transcurs i final. Us de bones pràctiques 4. Suplements i temps tipus 4.1. Lladres del temps 4.2. Els lladres interns: identificació i directrius per afrontar-los 4.3. Els lladres externs: identificació i directrius per afrontar-los 5. Mostrejos de treball 5.1. La delegació 5.2. Beneficis de la delegació 5.3. Tasques delegables i les no delegables 5.4. Metodologia pràctica de la delegació: objectius, fases, recursos i fites temporals 5.5. Com afrontar possibles dificultats a l’hora de delegar 6. Temps estàndard i fórmules de temps 6.1. El control de l’ús del propi temps: aplicació pràctica 6.2. El registre de la manera com s’empra realment el temps 6.3. Anàlisi d’aquest registre: identificació de tasques no productives, detecció d’hàbits negatius i reprogramació del temps

Horari:

Grup A

8/4/21 - 8/5/21

15 places disponibles


dl.09:00 - 12:00

Certificats del centre:


Reserva ja la teva plaça!

Posa’t en contacte amb el centre i ells realitzaran la inscripció per tu. També pots inscriure’t directament a través de les aplicacions.Descarrega't l'aplicació

Per Android o iOS


Comparteix aquest curs


Altres cursos de Acra:

Al·lergies i intolerancies alimentaries

Barcelona, Barcelona

20h

Acompanyament durant el proces de dol

Barcelona, Barcelona

20h

Community manager

Barcelona, Barcelona

50h

Conduccio de reunions

Barcelona, Barcelona

20h

Atencio a la gent gran a les residencies per covid-19

Barcelona, Barcelona

15h

Coordinacio i gestio del voluntariat a les entitats d?economia social

Barcelona, Barcelona

20h

Eines de coaching nivell 1

Barcelona, Barcelona

30h

Eines de coaching nivell 2

Barcelona, Barcelona

30h

Comunicacio augmentatitva en persones amb discapacitat

Barcelona, Barcelona

25h

Eines per a la mediacio

Barcelona, Barcelona

30h

Ergonomia i higiene postural

Barcelona, Barcelona

30h

Gestio de l'estres

Barcelona, Barcelona

20h

Formacio de formadors

Barcelona, Barcelona

40h

Cures auxiliars d'infermeria en geriatria

Barcelona, Barcelona

20h

Habilitats de comunicacio

Barcelona, Barcelona

30h

Cures auxiliars d'infermeria en pacients amb risc de lesions cutanies

Barcelona, Barcelona

20h

Gestio de recursos humans

Barcelona, Barcelona

60h

Habilitats i eines per la millora professional

Barcelona, Barcelona

30h

Intel?ligencia emocional

Barcelona, Barcelona

30h

Introduccio al lean manufacturing

Barcelona, Barcelona

30h

Personal branding

Barcelona, Barcelona

30h

Mindfulness

Barcelona, Barcelona

30h

Malalts terminals i cures pal?liatives

Barcelona, Barcelona

25h

Neurolideratge

Barcelona, Barcelona

30h

Neurociencia i creativitat

Barcelona, Barcelona

15h

Resolucio de conflictes

Barcelona, Barcelona

30h

Reduint petjada: mesures per promoure el consum responsable.

Barcelona, Barcelona

8h

Tecniques de negociacio

Barcelona, Barcelona

30h

Serveis assistencials en salut mental

Barcelona, Barcelona

40h

Sistemes appcc avancat

Barcelona, Barcelona

10h

Trastorns en la deglucio i disfagia

Barcelona, Barcelona

15h

Reserva ja la teva plaça!

Posa’t en contacte amb el centre i ells realitzaran la inscripció per tu. També pots inscriure’t directament a través de les aplicacions.


®Copyright 2021 - Organització Empresarial Catalana de la Formació