Tecniques de negociacio


Curs ofert per:


Pendent de convocatòria

30h

Barcelona, Barcelona

-

Contínua transversal

Tècniques de negociació

Dirigit a:


Va dirigit majoritàriament a treballadors ocupats, encara que també permet la participació de treballadors en situació de desocupació

Objectius:


Objectiu generals: - Ser capaç de dur a terme negociacions exitoses sobre diferents aspectes. específics: - Analitzar i aprofundir en els conceptes, metodologies i eines per una negociació avantatjosa. - Identificar els elements que facilita una negociació amb sentit estratègic. - Conèixer els elements que configuren la metacomunicació en la negociació. - Conèixer les tàctiques i contra-tàctiques de la negociació. Identificar els diferents estils de negociador. - Desenvolupar habilitats que potenciaran la negociació. - Aprendre a sortir de situacions d'estancament que és poden produir en una negociació. - Identificar l'estil natural de negociació i els punts forts i febles d'aquest estil. - Identificar les posicions i reconèixer els interessos de las parts de una negociació. - Afrontar millor les situacions de negociació que es produeixen en l'àmbit de treball - Destacar la importància de la negociació en el treball i en la societat en general

Temari:


1. El conflicte. Concepte de negociació. 1.1. Què és negociar? 1.2. Quan s'ha de negociar? 1.3. Què es pot negociar? 2. Fases i models de negociació. 2.1. Models de negociació: Negociació per posició, Negociació per principis i Negociació per situació. 2.2. Fases de la negociació 2.3. Preparació de la negociació 2.4. Conducció de la negociació 2.5. La rematada en la negociació 3. Estratègies en la negociació. 3.1. La manipulació 3.2. Les tècniques de manipulació 3.3. Els límits de la manipulació 3.4. La vigilància del negociador 3.5. El mètode DEA: 3.6. Raonar en termes d'alternativa 3.7. Disposar d'una estratègia 4. Les dimensions psicològiques de la negociació. 4.1. Tipus de negociació: Distributiva o conflictual ( de suma zero); Negociació integrativa (de suma no zero) 4.2. Actitud i situacions que condueixen a la negociació competitiva o a la cooperativa 4.3. Dosificació competició-cooperació 5. Utilització dels conflictes i els desacords. 5.1. L'objecte del desacord 5.2. Diferents etapes del conflicte 5.3. Principis d'acció 6. Sortides de les situacions de bloqueig. 6.1. Definició dels límits 6.2. Límit de sortida 6.3. Zona objectiu 6.4. Límit de ruptura 6.5. La combinació dels límits de les parts negociadores 7. Aportació de la programació neurolingüística a la negociació. 7.1. La utilitat de la programació neurolingüística en processos de negociació 7.2. L'aspecte lingüístic de la comunicació.

Horari:

Grup A

8/4/21 - 8/5/21

15 places disponibles


dl.09:00 - 12:00

Certificats del centre:


Reserva ja la teva plaça!

Posa’t en contacte amb el centre i ells realitzaran la inscripció per tu. També pots inscriure’t directament a través de les aplicacions.Descarrega't l'aplicació

Per Android o iOS


Comparteix aquest curs


Altres cursos de Acra:

Al·lergies i intolerancies alimentaries

Barcelona, Barcelona

20h

Acompanyament durant el proces de dol

Barcelona, Barcelona

20h

Community manager

Barcelona, Barcelona

50h

Conduccio de reunions

Barcelona, Barcelona

20h

Atencio a la gent gran a les residencies per covid-19

Barcelona, Barcelona

15h

Coordinacio i gestio del voluntariat a les entitats d?economia social

Barcelona, Barcelona

20h

Control de temps i productivitat

Barcelona, Barcelona

30h

Eines de coaching nivell 1

Barcelona, Barcelona

30h

Eines de coaching nivell 2

Barcelona, Barcelona

30h

Comunicacio augmentatitva en persones amb discapacitat

Barcelona, Barcelona

25h

Eines per a la mediacio

Barcelona, Barcelona

30h

Ergonomia i higiene postural

Barcelona, Barcelona

30h

Gestio de l'estres

Barcelona, Barcelona

20h

Formacio de formadors

Barcelona, Barcelona

40h

Cures auxiliars d'infermeria en geriatria

Barcelona, Barcelona

20h

Habilitats de comunicacio

Barcelona, Barcelona

30h

Cures auxiliars d'infermeria en pacients amb risc de lesions cutanies

Barcelona, Barcelona

20h

Gestio de recursos humans

Barcelona, Barcelona

60h

Habilitats i eines per la millora professional

Barcelona, Barcelona

30h

Intel?ligencia emocional

Barcelona, Barcelona

30h

Introduccio al lean manufacturing

Barcelona, Barcelona

30h

Personal branding

Barcelona, Barcelona

30h

Mindfulness

Barcelona, Barcelona

30h

Malalts terminals i cures pal?liatives

Barcelona, Barcelona

25h

Neurolideratge

Barcelona, Barcelona

30h

Neurociencia i creativitat

Barcelona, Barcelona

15h

Resolucio de conflictes

Barcelona, Barcelona

30h

Reduint petjada: mesures per promoure el consum responsable.

Barcelona, Barcelona

8h

Serveis assistencials en salut mental

Barcelona, Barcelona

40h

Sistemes appcc avancat

Barcelona, Barcelona

10h

Trastorns en la deglucio i disfagia

Barcelona, Barcelona

15h

Reserva ja la teva plaça!

Posa’t en contacte amb el centre i ells realitzaran la inscripció per tu. També pots inscriure’t directament a través de les aplicacions.


®Copyright 2021 - Organització Empresarial Catalana de la Formació