Especialització Pràctica Processal Laboral Nivell I


Curs ofert per:


Pendent de convocatòria

44h

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

-

Sectorial (PS)

Especialització Pràctica Processal Laboral Nivell I

Aquesta acció formativa forma part d’un itinerari formatiu compost per dos cursos d’especialització en dret processal laboral. Aquest primer itinerari pretén oferir formació específica per desenvolupar la pràctica processal necessària quant a l’elaboració, confecció i tramitació de demandes i recursos en l’àmbit processal i sol·licituds d’impugnació d’actes administratius.

Objectius:


Objectiu general: - Aquesta acció formativa forma part d'un itinerari formatiu compost per dos cursos d'especialització en dret processal laboral. Aquest primer itinerari pretén oferir formació específica per desenvolupar la pràctica processal necessària quant a l'elaboració, confecció i tramitació de demandes i recursos en l'àmbit processal i sol·licituds d'impugnació d'actes administratius. Objectius específics: - Donar a conèixer i analitzar la pràctica judicial amb especial referència en la demanda i l'acte del judici. - Conèixer els principis bàsics i els denominats principis del procés i deures processals. - Conèixer la preparació i presentació de les demandes, analitzant els diferents requisits i característiques com a acte inicial de l'actuació en un procés judicial laboral. - Conèixer aspectes teòrics i pràctics de les modalitats processals especials més habituals en la jurisdicció social.

Temari:


1. La Jurisdicció Social 1.1. La Jurisdicció Social espanyola. 1.2. Les lleis de l'àmbit jurídic laboral. 1.3. Principis del procés laboral. 1.4. La Llei de procediment laboral 1.5. Actuacions processals. 2. Les actuacions processals 2.1. Les parts: capacitat i legitimació processal. Representació 2.2. Resolucions judicials. Citacions, notificacions i emplaçaments 2.3. Resolucions del Secretari Judicial: els Decrets i les Diligències d'Ordenació d'impuls processal 2.4. Resolucions judicials: Diligències preliminars i mesures cautelars- Competències. 2.5. Conflictes i qüestions de competència. 2.6. Acumulació d'actuacions, actuacions i recursos. 3. Del procés ordinari .Actuacions processals. 3.1. La solució extrajudicial de conflictes laborals. 3.2. Evitació del procés. 3.3. Conciliació Extrajudicial. 3.4. Mediació. 3.5. Arbitratge. 3.6. Reclamació prèvia. 3.7. Demanda. 3.8. La Demanda i els seus requisits. Terminis i formes d'evitar el procés: conciliació davant el SMAC i la reclamació prèvia. Admissió de la demanda i esmena de defectes - Conciliació administrativa i judicial. - Acte del judici. Preparació i ratificació de la demanda. Fase Al·legacions. Contestació , excepcions i reconvenció. Proves; pràctica en judici. Documental. Interrogatori. Testifical. Pericial. Conclusions. Reconeixement judicial. Diligències per millor proveir Sentencies. Correcció d'errors i aclariment de sentències. Complementació de sentències. Incident nul·litat d'actuacions. 4. Procés ordinari. Pràctic de redacció d'una demanda i les diferents actuacions processals. Actes previs a la demanda. Redacció i presentació paperetes de conciliació i/o reclamacions prèvies administratives. 4.1. Preparació i redacció de la demanda en el procés laboral. 4.2. Acumulació d'accions en una mateixa demanda. 4.3. Aclariment i ampliació de la demanda. 4.4. Escrits relatius a l'admissió a tràmit i requeriments documentals. 4.5. Terminis de presentacions i qüestions de competència territorial. 4.6. Possibles escrits previs a la demanda: actes preparatoris, mesures cautelars. Proves anticipades. 4.7. Anàlisi de la Vista Judicial i dinàmica processal mitjançant el visionat d'un Judici. 5. Procediments especials. 5.1. Procediments especials I. 5.1.1. Introducció al Procediment especial d'Acomiadaments i Sancions. 5.2. Procediments especials II 5.2.1. Reclamació de salaris a l’Estat. 5.2.2. Fixació del període de vacances. 5.2.3. Matèria electoral (127-136 LRJS). 5.2.4. Classificació professional (137 LRJS). 5.2.5. Mobilitat geogràfica, modificació de condicions de treball, suspensió i reducció de jornada. 5.2.6. Drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral. 5.2.7. Prestacions de Seguretat Social i Desocupació. 5.3. Procediments especials III 5.3.1. Procediment d’ofici. 5.3.2. Procediment d'impugnació d'actes administratius laborals i de seguretat social, a exclusió de les prestacions. 5.3.3. Procediment d'impugnació d'actes administratius davant el Tribunal Suprem. 5.3.4. Conflictes col·lectius. 5.3.5. Impugnació de convenis col·lectius. 5.3.6. Impugnació dels Estatuts dels Sindicats de la tutela dels Drets Fonamentals. 5.3.7. Tutela de drets fonamentals i llibertats públiques. 5.3.8. Audiència del demandat rebel. 6. Procediments especials. Pràctic dels diferents procediments especials amb especial incidència en l'extinció del contracte de treball. 6.1. Tipus de demandes segons els diferents processos en la llei laboral. 6.2. Acomiadament disciplinari. 6.3. Impugnació de sancions . 6.4. Extinció per causes objectives. 6.5. Acomiadament col·lectiu. 6.6. Altres formes d'extinció (extinció voluntat treballador). 7. Mitjans d'impugnació. 7.1. El sistema de recurs en la jurisdicció social 7.1.1. Marc constitucional. 7.1.2. Idees generals sobre els recursos en la jurisdicció social. 7.1.3. Recursos ordinaris. 7.1.4. Recursos extraordinaris. 7.1.5. Remeis process

Horari:

Certificats del centre:


Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.Descarrega't l'aplicació

Per Android o iOS


Comparteix aquest curs


Altres cursos de THE CORNER:

La tutoria i les entrevistes amb les famílies

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

15h

Sistemes de gestió de qualitat als centres educatius

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

15h

BigData I

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

40h

BigData II

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

100h

Anglès A.2.B.

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

75h

Anglès A.1.B.

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

75h

Especialització Tributació Assessorament Fiscal Nivell II

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

44h

Informació i atenció turística en llengua estrangera: Anglès.

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

30h

Anglès B.1.D.

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

60h

Adaptació a la Norma ISO en un centre educatiu

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

6h

Comunicació i publicitat

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

30h

Community manager

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

50h

Anglès B.2.B.

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

60h

Anglès B.2.A.

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

60h

Anglès B.2.D.

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

60h

Anglès B.1.A

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

60h

Com elaborar un pla de màrqueting digital

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

50h

Intensiu d'estiu - Anglès A2

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

75h

Intensiu d'estiu - Anglès B2

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

60h

Intensiu d'estiu - Anglès B1

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

60h

Intensiu d'estiu - Anglès C1

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

60h

Educació Inclusiva: Dislèxia

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

20h

A.2.A.

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

75h

Les intel·ligències múltiples a l'aula de la teoria a les programacions

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

20h

Gestió restaurativa de les relacions i el conflicte

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

6h

Anglés A.2.A

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

75h

Big Data I

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

40h

Informació i atenció turística en llegua extrangera: Anglès

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

30h

Informació i atenció turística en llengua extrangera: Anglès B1

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

30h

Educació inclusiva: autisme

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

35h

Anglès C.1.C.

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

60h

Comptabilitat bàsica

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

60h

Anglès B.2.D.

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

60h

Informació i atenció turística en llengua estrangera: Anglès. A1+

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

30h

Informació i atenció turística en llengua estrangera: Anglès. B1.+

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

30h

Fotografia digital i tractament d'imatge. Nivell avançat

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

40h

Anglès B.1.D.

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

60h

Community manager

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

50h

Comptabilitat avançada

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

60h

Educació Inclusiva: dislèxia

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

20h

Creació i manteniment de pàgines web (avançat)

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

60h

Advanced English Conversation (per a participants acreditats B2 i C1)

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

40h

Comptabilitat informatitzada

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

40h

Mètode globalitzat. Treball per projectes

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

20h

Neurociència i creativitat

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

15h

Educació inclusiva: TDA

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

20h

Educació inclusiva: autisme

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

35h

Presentacions orals tècniques en anglès B2B

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

30h

Neurociència i creativitat. Nivell II

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

25h

La gamificació en l’aprenentatge

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

20h

Eines google

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

30h

Formació de formadors

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

40h

Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Anglès

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

30h

Anglès A.2.B

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

75h

Gestió financera

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

60h

Fiscalitat operativa

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

60h

Gestió de tresoreria

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

40h

Eines per a la prevenció i la detecció de l’assetjament escolar

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

15h

Altes capacitats: intervenció educativa.

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

30h

Community manager

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

50h

La gamificació en l’aprenentatge

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

20h

Fotografia digital i tractament d'imatges

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

35h

Presentacions orals tècniques en anglès B1A

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

30h

Anglès B.2.A.

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

60h

Nòmines i seguretat social

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

30h

La tutoria i les entrevistes amb les famílies

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

15h

Advanced English Conversation (per a participants acreditats B2 i C1)

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

40h

Especialització Tributació Assessorament Fiscal Nivell I

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

44h

Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.


®Copyright 2022 - Organització Empresarial Catalana de la Formació