Resolució de conflictes


Curs ofert per:


Propera edició: -

30h

Camí Pont del Diable, 10 esc. 1 entresòl, Tarragona

-

Transversal (PT)

Resolució de conflictes

Objectius:


Objectiu general: - Ser capaç de desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible. Objectius específics: - Comprendre la naturalesa dels conflicte. - Analitzar els tipus de conflictes que es poden donar a les organitzacios. - Optimitzar el factor comunicació davant les situacions conflies. - Utilitzar les estratègies adequades per a la gestió de conflics. - Potenciar la utilització de la mediació i la negociació per arribar a acords favorable. - Preparar adequadament una mediació/negociació, maximitzant el control de les variables que intervenen en cada procés. - Definir els objectius mínims i màxims per a la mediació/negociació de conflictes i aplicar l'estratègia més ient. - Seguir un procés sistemàtic de mediació/negociació per a controlar la situació i arribar a un acord favorable.

Temari:


1. El procés de la comunicació i la resolució de conflictes. 1.1. La comunicació interpersonal 1.2. Tipus de comunicacions 1.3. La comunicació eficaç 1.4. Resolució de conflictes en la nostra vida. Comunicació i resolució de conflictes. 2. Resolució assertiva dels conflictes. 2.1. Conflictes que ens envolten i la seva gestió. 2.2. Habilitats per a una comunicació eficaç. 2.3. Escolta activa, rapport, feed-back, el missatge. 2.4. L’assertivitat: què és, com parlar amb assertivitat i desenvolupar-la. 2.5. Gestió de les emocions. Conèixer les nostres emocions i aprendre a gestionar-les. 3. Empatia: habilitat per resoldre conflictes. 3.1. Empatia i estils de comportament. Establiment d’acords mútuament favorables i negociació eficaç. 3.2. Empatia: què és, com aplicar-la i com desenvolupar-la. 3.3. Estils de comportament: entendre i aprendre com es comporta la persona per millorar l’empatia. 3.4. Gestionar i aconseguir acords favorables per a les dues parts. 3.5. Negociar eficaçment (guanyar-guanyar) 3.6. Els diferents tipus de conflictes 4. Metodologia per resoldre conflictes. 4.1. Metodologia efectiva per a resoldre conflictes. 4.2. La mediació i la negociació. 4.3. Com arribar a acords favorables 5. Els estils de negociació. 5.1. Models de negociació: Negociació per posició, Negociació per principis i Negociació per situació. 5.2. Fases de la negociació: 5.3. Preparació de la negociació 5.4. Definició dels objectius: Anàlisis de les solucions, establiment dels objectius concrets de la negociació, pla de concessions 5.5. Estudi del mitjà 5.6. Estudi dels homes i els seus mòbils: argumentari, regles del joc, assaig, supòsit fals 5.7. Planificació de la negociació 5.8. Avaluació de la relació de forces La identitat global 5.9. Els valors 5.10. Els estatuts 5.11. Els poders 5.12. Estratègies per una negociació eficaç: determinació de possibles acords que cal negociar 5.13. La banda de objectius 5.14. Conducció de la negociació 5.15. Discussió 5.16. La informació en la negociació 5.17. Problemes de forma 5.18. Propostes

Horari:

Resolució de conflictes

01/10/2022 - 31/10/2022

15 places disponibles


dv.09:00 - 14:00

Certificats del centre:


Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.Descarrega't l'aplicació

Per Android o iOS


Comparteix aquest curs


Altres cursos de FISS:

Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.


®Copyright 2022 - Organització Empresarial Catalana de la Formació