Contractació
Pendent de convocatòria

20h

Roca Llaurador, 14, Lleida

-

Transversal (PT)

Contractació

Objectius:


Objectiu general: - Conèixer els aspectes administratius i legals relacionats amb la contractació de personal. Objectius específics: - Reconèixer el contracte laboral com a element imprescindible per l’accés al mercat laboral. - Conèixer el contracte de treball com a figura jurídica i els seus elements principals. - Analitzar els diferents tipus de contractes laborals existents a l’empresa. - Conèixer les obligacions empresarials respecte del seguiment de la contractació a l’empresa. - Saber diferenciar l’adequació de les diferents modalitats contractuals en relació als llocs de treball a ocupar. - Conèixer els requeriments legals de la subcontractació de serveis a l’empresa.

Temari:


1. Coneixements legals 1.1. Accés al treball. Principi d’igualtat i no discriminació 1.2. Intermediació laboral 1.3. Serveis Públics d’ocupació 1.4. Agències de col·locació 2. El contracte de treball 2.1. Què és un contracte de treball 2.2. Condicions i modificacions del contracte de treball 2.3. Suspensió i extinció del contracte de treball 2.4. Modalitats de contractació 2.5. La contractació indefinida 2.6. La contractació temporal 2.7. El contracte en pràctiques i/o d’aprenentatge 2.8. L’entrega de la còpia bàsica 2.9. La informació sobre contractes i subcontractes 2.10. La figura jurídica del frau de llei 2.11. La subcontractació i les empreses de treball temporal 3. Relació amb l'administració pública 3.1. La relació contractual dels empleats públics 3.2. Límits a la contractació dels empleats públics 3.3. Comunicació als Serveis Públics d’Ocupació 4. Gestió de nòmina 4.1. Afiliació de treballadors. Alta en el RGSS 4.2. Cotització y pagament de salaris 4.3. Documents de cotització 4.4. Sistema Red

Horari:

Grup A

Pendent de convocatòria


Inscriu-te ara per reservar la teva plaça.


El centre t'avisarà quan estigui disponible.

Certificats del centre:


Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.Descarrega't l'aplicació

Per Android o iOS


Comparteix aquest curs


Altres cursos de CENTRE DE FORMACIÓ MIRÓ:

Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.


®Copyright 2022 - Organització Empresarial Catalana de la Formació