Instal?lacio de xarxes de veu i dades.


Curs ofert per:


Pendent de convocatòria

60h

Barcelona, Barcelona

-

Contínua sectorial

Instal·lació de xarxes de veu i dades.

Objectius:


Objectius: - Donar a conèixer les característiques generals de les xarxes de veu i dades, així com la fibra òptica. - Ensenyar els elements d'un sistema de transmissió. - Adquirir els coneixements necessaris per a la reparació d´avaries en xarxes. - Aportar els coneixements necessaris per a realitzar totes les funcions de manteniment en xarxes de veu i dades.

Temari:


Tipus de xarxes de veu i dades. Càlcul d' instal·lacions de xarxes de veu i dades Fibres òptiques Constitució. Estructura dels cables de fibra òptica. Bàsica. De cintes. Cables monofibra. Classificació. Paràmetres característics. Elements d'un sistema transmissió per fibra òptica. Identificació de les fibres. Tipus de xarxes de fibra òptica. Elements de planta associats a la F.O. Caixa d'entroncament d'accés universal, de 16 F.O. (pal). Caixa d'entroncament i repartició accés universal. Caixa terminal accés universal 16 F.O. Armari terminal de 16 F.O. i d'abonat. Repartidors òptics (64 i 128 F.O. i modular) roseta per a F.O. Entroncaments en fibres i en elements associats. Entroncament per fusió i enfrontament. Equips d'entroncament, materials i eines. Procés d'entroncament per fusió. Engegada de l'equip i preparació de les fibres. Entroncament per fusió i protecció de l'entroncament. Manteniment (neteja de la guia, objectiu i miralls. Substitució dels elèctrodes de descàrrega i mirall mòbil. Procés de l'entroncament per enfrontament. Entroncament de cobertes de cable F.O. fins a 64 F.O. Entroncament de cable fins a 64 F.O. en caixa d'entroncament i repartició. Terminació en repartidors. Reparació d'avaries. Introducció. Localització i reparació provisional d'avaries. Reparació definitiva. Estudi previ. Reencamiento, selecció procediment. Operacions prèvies. Execució. Manteniment. Pla de mesures preventiu. Equips utilitzats. Reflectòmetres. Localització de faltes. Identificació de cables. Telèfons òptics. Localizadores de traces

Horari:

Grup A

Pendent de convocatòria


Inscriu-te ara per reservar la teva plaça.


El centre t'avisarà quan estigui disponible.

Certificats del centre:


Reserva ja la teva plaça!

Posa’t en contacte amb el centre i ells realitzaran la inscripció per tu. També pots inscriure’t directament a través de les aplicacions.Descarrega't l'aplicació

Per Android o iOS


Comparteix aquest curs


Reserva ja la teva plaça!

Posa’t en contacte amb el centre i ells realitzaran la inscripció per tu. També pots inscriure’t directament a través de les aplicacions.


®Copyright 2021 - Organització Empresarial Catalana de la Formació